دانلود جزوه تصویری آموزش کامل اموس , amos

آموزش کامل اموس

جزوه تصویری آموزش مدل معادلات ساختاری با نرم افزار اموس , AMOS

نویسنده: جواد امانی

جزوه آموزش کامل کار با نرم افزار اموس به صورت کاملا مصور در زمینه بکارگیری مدل معدلات ساختاری و آزمون های برازش طراحی شده است. کتاب آموزشی اموس AMOS براساس یک مثال کاربردی تشریح شده است. بهتر است نرم افزار اموس را نیز به رایگان از سایت پارس مدیر دانلود کنید. همراه این جزوه یک فایل SPSS می‌باشد که در آن داده‌های لازم برای انجام تمرینات کتاب پیوست شده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود جزوه تصویری آموزش مدل معادلات ساختاری اموس , amos


جزوه تصویری آموزش تحلیل مسیر با نرم افزار اموس , AMOS

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است. علاوه بر جزوه آموزش SEM با استفاده از AMOS جزوه دیگری در زمینه تحلیل مسیر با AMOS توسط جواد امانی تهیه شده است و در اختیار پژوهشگران سایت پارس‌مدیر قرار داده شده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود جزوه تصویری آموزش تحلیل مسیر با اموس , amos

مدل معادله ساختاری

تحلیل آماری با نرم افزار AMOS

تحلیل آماری با نرم‌افزار AMOS زیر نظر خانم سپیده حاتمی انجام می‌وشد. برای مشاوره می‌توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

شماره تماس پشتیبانی: 09383351063

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com