دانلود جزوه تصويري آموزش کامل اموس , amos

آموزش کامل اموس

جزوه تصويري آموزش مدل معادلات ساختاري با نرم افزار اموس , AMOS

نويسنده: جواد اماني

جزوه آموزش کامل کار با نرم افزار اموس به صورت کاملا مصور در زمينه بکارگيري مدل معدلات ساختاري و آزمون هاي برازش طراحي شده است. کتاب آموزشي اموس AMOS براساس يک مثال کاربردي تشريح شده است. بهتر است نرم افزار اموس را نيز به رايگان از سايت پارس مدير دانلود کنيد. همراه اين جزوه يک فايل SPSS مي‌باشد که در آن داده‌هاي لازم براي انجام تمرينات کتاب پيوست شده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود جزوه تصويري آموزش مدل معادلات ساختاري اموس , amos


جزوه تصويري آموزش تحليل مسير با نرم افزار اموس , AMOS

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي در بين متغيرهاي مدل نيست بلکه اين عليت بر اساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار است. علاوه بر جزوه آموزش SEM با استفاده از AMOS جزوه ديگري در زمينه تحليل مسير با AMOS توسط جواد اماني تهيه شده است و در اختيار پژوهشگران سايت پارس‌مدير قرار داده شده است.

دانلود مقاله تمام متن دانلود جزوه تصويري آموزش تحليل مسير با اموس , amos

مدل معادله ساختاري

تحليل آماري با نرم افزار AMOS

تحليل آماري با نرم‌افزار AMOS زير نظر خانم سپيده حاتمي انجام مي‌وشد. براي مشاوره مي‌توانيد با شماره زير تماس بگيريد.

شماره تماس پشتيباني: 09383351063

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com