رفتار مصرف کننده

مقاله برای تگارش ادبيات پژوهش رفتار مصرف کننده

مجموعه مقاله علمي-پژوهشي و معتبر رفتار مصرف کننده با ذکر منبع و دانلود رايگان متن کامل مقاله

مجموعه مقاله لاتين رفتار مديريت مصرف کننده

ادبيات پژوهش پايان نامه مديريت رفتار مصرف کننده

فهرست پايان نامه مديريت رفتار مصرف کننده ثبت شده در پايگاه پايان نامه کشور


عنوان مقاله: بررسي عوامل موثر بر استقبال خريد از فروشگاههاي الكترونيكي شهروند
نویسندگان مقاله: دكتر طهمورث حسنقلي پور، محسن اكبري
منبع: فصلنامه دانش مديريت (منتشر نمي شود) ، دوره: ۵۸، شماره ۸


عنوان مقاله : اثرات ارتباط پايدار بر رفتار مصرف كننده: مطالعه موردي استفاده كنندگان موبايل در ايران
نويسنده: علي اصغر سعيدي
نشریه: نشريه جهاني رسانه، دوره: ۱، شماره: ۱۳


عنوان مقاله : رابطه بين استفاده از تصاوير ورزشي در تبليغات و رفتار مصرفي تماشاچيان مسابقات ورزشي
نویسندگان مقاله: قاسم زارع، عليرضا اميدي، نصراله سجادي
منبع: نشريه حركت، دوره: ۳۴، شماره ۱۳


عنوان مقاله : بررسي كاربرد نسبت طلايي در بسته بندي محصولات و تأثير آن بر رفتار خريد مصرف كنندگان
نویسندگان مقاله: داود فيض، اکبر سلحشور
منبع: نشريه مديريت بازرگاني، دوره: ۲، شماره: ۶


عنوان مقاله : بررسي الگوهاي مصرفي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
نویسندگان مقاله: بهرام رنجبريان، کاظم ذبيح زاده، مجتبي براري
منبع: زن در توسعه و سياست، دوره: ۹، شماره: ۲


دانلود رايگان مجموعه مقاله مديريت رفتار مصرف کننده

رمز مقالات مديريت مصرف کننده: parsmodir.com


عنوان پايان نامه رفتار مصرف کننده ثبت شده در پايگاه پايان نامه Irandoc

۱- بررسي انتقادي تئوري نئوكلاسيكي رفتار مصرف‌كننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي
نام دانشجو: شاهمرادي، اصغر - انشگاه: دانشگاه امام صادق ، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد - سال اخذ مدرک: 1378
۲- تبيين نظريه رفتار مصرف كننده مسلمان
نام دانشجو: عزتي، مرتضي - دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني - سال اخذ مدرک: 1381
۳- بررسي تأثير كاربرد تجارت الكترونيك در رفتار مصرف كننده
نام دانشجو: حمدان، محمود - دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس - سال اخذ مدرک: 1383
۴- بررسي تأثير مؤلفه‏‎‎‏هاي ديدگاه 5V، (ديدگاه خريداران به آميخته بازاريابي در فرايند تصميم‏‎‎‏گيري و رفتار مصرف كننده در بازار گوشي‏‎‎‏هاي تلفن همراه شهر تهران)
نام دانشجو: ابراهيمي، ابوالقاسم - دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اداري - سال اخذ مدرک: 1383
۵- بررسي تاثير تبليغات تجاري بر رفتار مصرف كننده در تصميم خريد محصولات لوازم خانگي
نام دانشجو: اسدالهي، علي - دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده مديريت و حسابداري.گروه مديريت بازرگاني - سال اخذ مدرک: 1384
۶- بررسي ارتباط بين عناصر آميخته بازاريابي و خريد محصولات شركت يك و يك با تاكيد بر متغيرهاي رفتار مصرف كننده
نام دانشجو: سالار، جمشيد - دانشگاه: دانشگاه تهران، دانشكده مديريت - سال اخذ مدرک: 1362

دانلود مقاله

مقاله انگليسي مديريت فرايند کسب و کار به همراه ترجمه فارسي
مقاله انگليسي مديريت فرايند کسب و کار و ترجمه آن به همراه ده مقاله لاتين در پايگاه موجود است.
براي دانلود اصل مقاله و نحوه خريد ترجمه به بخش مقالات ترجمه شده مديريت رفتار مصرف کننده رجوع کنيد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com