پایگاه مقاله مدیریت و مهندسی صنایع - بخش مقالات مدیریت تولید

مقاله مدیریت تولید

مقاله های مدیریت تولید

مدیریت تولید عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های تولید در یک سازمان برای تبدیل عناصر ورودی به محصولات تمام‌شده. مجموعه مقاله و کتاب در زمینه مدیریت و عملیات گردآوری شده است. مقاله های علمی و طبقه بندی شده در زمینه تئوری تکنولوژی تولید در سازمانهای تولیدی - مدیریت زنجیره عرضه، تولید ناب، تولید چابک و ترکیب آنها - نقش نیروی انسانی در تولید ناب، تولید به هنگام - تولید ناب و تولید چابک - سیستم تولید بهنگام - Just In Time - برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) گردآوری شده است. پژوهشگران رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع می توانند عرصه های نوظهور در زمینه مدیریت تولید و عملیات را معرفی کنند. در زمینه های مختلف مدیریت تولید و عملیات علاوه بر مقاله تخصصی، پرسشنامه و مقاله ترجمه شده نیز موجود است.


تولید چابک و چابکی سازمان : Agile manufacturing

مجموعه مقاله چابکی سازمانی

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مفهوم چابکی

تولید چابک

زنجیره تامین چابک

پرسشنامه و مقاله ترجمه شده چابکی سازمان


تولید ناب : Lean Production

مجموعه مقاله تولید ناب

تولید ناب: مفاهیم و تاریخچه

مقایسه تولید ناب و انبوه و دستی

تولید ناب و تولید چابک

زنجیره تامین و تولید ناب

پرسشنامه و مقاله ترجمه شده تولید ناب


مدیریت زنجیره تامین , SCM

مدیریت زنجیره تامین  SCM

مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تامین

کلیات مدیریت زنجیره تامین

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدل اسکور (SCOR)

زنجیره تامین سبز (GSCM)

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین


مدیریت فرایند کسب و کار , BPM

- مقاله مدیریت فرایند کسب و کار : کلیات و دو مقاله رایگان علمی-پژوهشی مدیریت فرایند کسب و کار

- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت فرایند کسب و کار : هزینه دارد


سیستم یکپارچه سازی منابع سازمانی , ERP

- سیستم یکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP) : دانلود مقاله‌های رایگان علمی-پژوهشی

- مقالات ترجمه شده برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP) : سه مقاله با ترجمه


مدیریت کیفیت فراگیر , TQM

مدیریت زنجیره تامین  SCM

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر

اصول و کلیات مدیریت کیفیت فراگیر

رابطه TQM با JIT و SCM

مقالات ترجمه شده مدیریت کیفیت فراگیر , TQM

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر


تاریخچه پیدایش مدیریت تولید

سیر تحولی سیستم های تولید

حرکت به سمت تولید پاک

تجزیه و تحلیل انواع تولیدات با ذکر شباهت ها و تفاوت ها

مدل های مختلف تولید انبوه،ناب،چابک،به هنگام

استراتژی های موثر در ساخت و تولید

دلایل اهمیت تولید به هنگام در عصر حاضر

بررسی لجستیک و ابعاد آن

مهندسی ارزش

طراحی و توسعه محصول در گذشته و حال

آشنایی و بررسی روش تاگوچی

منحنی یادگیری

پیش بینی تقاضا و بررسی انواع آن

برنامه ریزی جامع تولید

کارسنجی و زمان سنجی

نحوه استقرار ماشین آلات و تجهیزات و دفاتر (لی اوت)

برنامه ریزی و برآورد تعداد ماشین آلات و تجهیزات

(SQC) کنترل کیفیت آماری

نگهداری و تعمیرات (نت) و قابلیت اطمینان

تئوری صف


مدیریت موجودی


Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com