درباره پارس مدیر

فلسفه وجودی شرکت پارس مدیر

فسلفه وجودی شرکت پارس مدیر خزر ارائه دانش جهانی با نگاهی بومی و محلی به مدیران و تصمیم‌گیران سازمانی است. در این راستا شرکت پارس مدیر با برقراری ارتباط میان دانشگاه ها و سازمان ها، پلی بین دانش تئوریک و دانش تجربی ایجاد کرده و شکاف عرصه علم و عمل را پر می‌کند.

موضوع فعالیت پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر داده پردازی و تحلیل آماری شرکت ها و پروژه ها با نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات است. همچنین کوشش شده است تا رابطه میان اساتید و دانشجویان رشته مدیریت و صنایع را نزدیکتر ساخته و با ارتباط بیشتر تلاش بر این است تا هرچه بیشتر سازمان ها و شرکت ها از دستاوردهای علمی و معتبر در انجام امور دنیای واقعی بهره ببرند.

پایگاه پارس مدیر، فعالیت های علمی-پژوهشی خود را با هدف تسهیم، رشد و ارتقای دانش بین پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و تجهیز آنها با دانش و فناوری جدید در سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. نظر به استقبال پژوهشگران و مدیران، در صدد برآمدیم تا دانش آکادمیک را به فضای کسب‌وکار نزدیک کرده و رنگ و بوی عمل به علم مدیریت دهیم. بدین ترتیب شرکت پارس مدیر خزر در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ با شماره ثبت ۲۶۰۴ رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. با توسعه فعالیت های علمی-پژوهشی شرکت، مجوز فعالیت های فنی-مهندسی به شماره ۳۸۶۰۸ از وزرات صنعت، معدن و تجارت دریافت گردید. همچنین شرکت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان مازندران نیز به عضویت درآمده است.

سخن مدیر عامل

در شرکت پارس مدیر داشتن ارزش های والا در زندگی رمز موفقیت در کسب و کار محسوب می‌شود. ارزش های بنیادی در نهاد کلیه تصمیماتی است که اتخاذ می‌کنیم. در شرکت پارس مدیر خود را متعهد می‌دانیم که بهترین فرصت ها را در اختیار کارکنان خود قرار دهیم تا توان بالقوه خود را عملی سازند.محرک و انگیزه تمام کارهای ما دستیابی به تعالی سازمانی و تعهد راستین به ارائه بهترین محصولات و خدمات است.اخلاق،بنیاد و نهاد فعالیت های کاری ما بوده و کوشش می‌شود تا مطمئن شویم عدالت و احترام در قبال کلیه افراد ذینفع رعایت شده و شفافیت کامل در کارها وجود داشته باشد.


Philosophy of Parsmodir Khazar CO

Parsmodir Khazar’s philosophy is to provide organizational managers and decision-makers with global knowledge from a local perspective. In this regard, by establishing a relationship between universities and organizations, the company has created a bridge between the theoretical knowledge and practical knowledge and has filled the gap between science and practice.

Parsmodir scientific-research database’s subject of activity is data processing and statistical analysis of companies and projects using the specialized software of management, industrial engineering, and operational research. It has been also attempted to make a closer relationship between the professors and students of management and industrial engineering and the organizations, and companies can more and more benefit from the scientific and reliable achievements in the real world affairs.

Parsmodir database has begun its scientific-research activities since 2010 aiming at sharing, developing, and promoting the knowledge among the researchers, professors, and students and equipping them with the modern technology. Given the researchers and managers’ compliment, we sought to make the academic knowledge close to the business environment and make practical the management science. Therefore, with registration No. 2604, Parsmodir Khazar Company has officially started its activity since February 2013. By developing the company’s scientific-research activities, the license No. 38608 of technical – engineering activities was received from the Ministry of Industry, Trade and Mine. The company has also become a member of the Association of Technical and Engineering Consultants of Mazandaran.

Managing Director’s statement

In Parsmodir Company, having the sublime values in life is a key to success in business. The basic values are inherent parts of all decisions we make. In this company, we have committed ourselves to provide our employees with the best opportunities to express their potential. The main incentive of our all works is to achieve business excellence and true commitment to provide the best products and services. Ethics is the foundation of our business activities and we try to ensure that the justice and respect towards all stakeholders will be observed and there is a complete transparency in the works.