این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS : مقاله های ترجمه شده سیستم پشتیبانی از تصمیم یا DSS با ترجمه فارسی براساس مقاله های معتبر و جدید سیستم پشتیبانی تصمیم

هوش تجاری

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی

مقاله هوش تجاری با ترجمه فارسی براساس منابع معتبر در زمینه هوش تجاری در زمینه بکارگیری، اجرا، مفهوم سازی و تعریف هوش تجاری در سازمان

مدل دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین

دانلود پرسشنامه دلون و مکلین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد و ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

برنامه ریزی منابع سازمان ERP

برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

برنامه ریزی منابع سازمان ‌ERP یک سیستم مدیریت یکپارچه فرایندمحور است که با استفاده از فناوری امکان پاسخ‌گویی در زمان واقعی فراهم می‌آورد.

مقاله ترجمه شده ERP

مقاله ترجمه شده ERP

دانلود مقاله ترجمه شده ERP : مجموعه مقالات برنامه‌ریزی منابع سازمان با ترجمه تخصصی و روان به زبان فارسی توسط سایت پارس مدیر ارائه شده است.

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

مقاله ترجمه شده سیستم خبره و ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان همراه با یک الگوریتم سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتنی بر بهینه سازی و پیش‌بینی قابل دانلوداست.

پرسشنامه سواد دیجیتال

پرسشنامه سواد دیجیتال

دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال همراه با روایی و پایایی با منبع معتبر و استاندارد براساس ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدل پذیرش فناوری

پرسشنامه مدل پذیرش فناوری

دانلود پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری TAM دیویس همراه با ابعاد سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده به صورت طیف لیکرت ۵ درجه با روایی و پایایی

مدل UTAUT

پرسشنامه UTAUT

دانلود پرسشنامه UTAUT براساس مدل پذیرش فناوری ونکاتش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com