دسته: زبانکده پارس مدیر

درباره زبانکده پارس مدیر مرکز مطالعات زبان پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر وب: زبانکده پارس مدیر شامل آموزش ها و کتاب های زبان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

کپسول زبان انگلیسی

کپسول زبان انگلیسی

کپسول زبان انگلیسی برای پاسخ به دو حقیقت است: نخست اینکه همه دوست دارند زبان انگلیسی را خوب یاد بگیرند و دوم اینکه همیشه یادگیری زبان انگلیسی دشوار است.

زبان کارشناسی ارشد مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

آمادگی آزمون زبان و منابع زبان دکتری زبان تخصصی مدیریت و بررسی وضعیت موجود منابع درسی زبان تخصصی مدیریت در پایگاه علمی-پژوهشی پارس دیر در دسترس می باشد.

دانلود کتاب GMAT

دانلود کتاب GMAT

دانلود کتاب GMAT بصورت رایگان و جهت آمادگی آزمون ارشد و دکتری بویژه اعزام به خارج در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

آزمون زبان GMAT

آشنایی و آموزش زبان آمادگی آزمون زبان GMAT که زبان دکتری سراسری مدیریت می باشد، هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس است.

زبان کارشناسی ارشد مدیریت

زبان کارشناسی ارشد مدیریت

آمادگی آزمون زبان و منابع زبان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد و سراسری در ۳ بخش لغات عمومی ، ساختار شناسی (structure)و خواندن( Reading ) گردآوری شده است.

کتاب واژگان ضروری تافل

دانلود کتاب واژگان ضروری تافل

دانلود کتاب واژگان ضروری تافل toefl essential words به صورت فایل PDF متن کامل کتاب هم اکنون در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

درباره پارس مدیر

درباره پارس مدیر

درباره پارس مدیر: پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر وب سایت رسمی آرش حبیبی مرکزی برای پشتیبانی از پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و مهندسی صنایع است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com