پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

فایل ورد پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

هدف : بررسی سرمایه روانشناختی

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: امیدواری (state hope)، خوشبینی (optimism)، انعطاف پذیری (resiliency) و خودکارآمدی (efficacy)

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی سرمایه روانشناختی لوتانز

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ابزار استانداردی برای اندازه گیری میزان سرمایه روانشناختی افراد است. این پرسشنامه (PCQ) با نام لاتین Psychological Capital Questionnaires در سال ۲۰۰۷ طراحی شد و شامل ۲۴ سوال و ۴ خرده‌ مقیاس امیدواری، تاب‌اوری، خوش‌بینی  و خودکارآمدی است.

سرمایه روانشناختی : سرمایه روان شناختی یک وضعیت توسعه ای مثبت روان شناختی با مشخصه های زیر است: الف (تعهد و تلاش لازم برای موفقیت در کارها، وظایف چالش برانگیز (اعتمادبه نفس/خودکارآمدی)؛ ب) داشتن استناد مثبت درباره موفقیت های حال و آینده (خوش بینی)؛ ج)پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف برای دستیابی به موفقیت (امیدواری)، د) پایداری هنگام مواجه با سختی ها و مشکلات برای دستیابی به موفقیت ها (انعطاف پذیری)، و ح) احساس نیاز مداوم برای ارتقای مهارتها، توانمندیها و ظرفیتهای فردی و جمعی.

امیدواری : امید داشتن باور به نتیجهٔ مثبت اتفاق‌ها یا شرایط، در زندگی است. امید احساسی است دربارهٔ اینکه می‌توانیم آنچه را که می‌خواهیم، داشته باشیم یا یک اتفاق، بهترین نتیجه را برای ما خواهد داشت. امیدوار بودن با خوش‌بین بودن متفاوت است. امید یک حالت احساسی است یعنی یکی از احساسات انسان است اما خوش‌بین بودن نتیجهٔ یک روش و الگوی تفکر عمدی و اختیاری (بینش) است که باعث حالت و رفتار مثبت در انسان می‌شود.

خوشبینی : خوش‌بینی، نگرشی مثبت است به جهان پیرامون و فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند. افراد خوش‌بین، می‌دانند که جهان کامل و ایدئال نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند، همه صفات خوب و عالی را دارا باشد، اما آن‌ها در تلاش هستند که بخش‌ها و وجوه مثبت قضایا را بینند و امیدوار باشند که جهان به سمت خوبی و خیر حرکت کند.

انعطاف پذیری : انعطاف میزان تحمل و پذیرش افراد در شرایط مختلف است. اینکه افراد چقدر بتوانند خود را با شرایط مختلف وفق دهند و در برابر عقایدی مخالف عقیده خود رفتار کنند. انطعاف پذیری وضعیتی است که افراد خود را در معرض مشکلات و سختی به آزمون قرار می دهند. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه تاب آوری را بنگرید.