پرسشنامه عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه نوآوری و عملکرد صادرات

فایل ورد پرسشنامه نوآوری و عملکرد صادرات

هدف : بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد صادرات

ابعاد : نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری) و عملکرد صادرات

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی نوآوری و عملکرد صادرات

عملکرد صادراتی به نتایج اقتصادی و رفتاری فعالیت های صادراتی شرکت اطلاق می‌شود. لغت نامه کمبریج درجه‌ای که یک فرد، ماشین، محصول و یا غیره، وظیفه خواسته شده از آن را به درستی انجام می‌دهد را عملکرد تعریف می‌کند. عملکرد صادرات محصول جدید را می‌توان میزان انطباق با استانداردهای از پیش تعیین شده، میزان برآورده کردن رضایت مشتریان و سهم فروش محصول جدید از کل فروش محصولات شرکت تعریف نمود. عملکرد صادرات محصول جدید را می توان میزان انطباق محصول جدید با نیازهای مشتریان صادراتی و همچنین سهم صادرات محصولات جدید از کل محصولات شرکت تعریف کرد.

در یک تعریف قدیمی و پذیرفته شده، شومپیتر (۱۹۴۳) نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت‌ناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می‌کند. بسیاری از مدیران و پژوهشگران، نوآوری سازمانی را فرایندی می‌دانند که با دو عمل خلاقانه خلق ایده و شناخت فرصت آغاز می‌شود.