پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

فایل ورد پرسشنامه مزیت رقابتی محصول

هدف : بررسی مزیت رقابتی محصول

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

ابعاد: کیفیت، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی به مشتری، کارایی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مزیت رقابتی محصول

مزیت رقابتی : مزیت رقابتی Competitive advantage شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد. مزیت رقابتی وقتی رخ می‌دهد که یک شرکت در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفتها و توسعه‌ها و قابلیتهایی می‌رسد که نسبت به رقبا برتری پیدا می‌کند. مانند دسترسی به منابع طبیعی، یا نیروی انسانی بسیار متخصص، تکنولوژیهای صنعتی یا اطلاعاتی و … مزیت رقابتی، میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است.

مزیت رقابتی محصول : مزیت رقابتی محصول، تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد محصول می‌باشد که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می‌کند، در کل مزیت رقابتی محصول، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی‌شود. مزیت رقابتی محصول به عنوان توانایی در رویارویی و غلبه بر رقابت تعریف می‌شود. معمولاً با ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا و بررسی راهی برای پر کردن شکاف‌های موجود می‌توان راهکارهایی برای ایجاد مزیت رقابتی محصول ایجاد کرد.