پرسشنامه توسعه محصول

دانلود پرسشنامه توسعه محصول

فایل ورد پرسشنامه توسعه محصول

هدف : بررسی توسعه محصول

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

ابعاد: توسعه بنیادی محصول و توسعه جزیی محصول

تعداد سوالات : ۱۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی توسعه محصول

پس از اینکه شرکت‌ها بازار هدف را شناسایی بخش بندی کردند زمان توسعه محصول فرا می رشد. توسعه محصول یکی از مفاهیم آمیخته بازاریابی محصول است که ممکن است به اصلاح یا ساخت یک محصول بیانجامد. پیشنهادات برای خرید یک محصول هر ساله افزایش می‌یابد، زیرا مصرف‌کنندگان به دنبال انواع بیشتری از محصولات هستند. شرکت‌هایی که قادر به تولید محصولات جدید نیستند، از رقابت خارج می‌شوند و از عواقب آن رنج می‌برند. شرکت‌ها نه تنها از سوی رقبا، بلکه نیازهای مصرف‌کننده، فناوری و چرخه عمر محصولات با خطراتی مواجه هستند. توسعه محصولات جدید چالش‌هایی را به همراه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که نرخ شکست توسعه محصول بسیار بالا است.

برای حمایت از توسعه محصول جدید بکارگیری راهبرد سازمانی مفید است. شرکت‌های شاخص باید مقداری از منابع مالی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند. دیگران به کارمندان خود امکان اختصاص مقدار مشخصی از زمان را در توسعه محصول جدید می‌دهند. سپس، شرکت‌ها باید روند توسعه را سازماندهی کنند. این امر می‌تواند توسط مدیران با تجربه در توسعه محصول و یا توسط تیمی از بخش‌های مختلف شرکت دارای توانایی توسعه محصولات، انجام شود. سلطانی معتقد است که توسعه محصول به صورت جزئی و کلی از طریق پرسشنامه توسعه محصول قابل بررسی است.