کیفیت خدمات آموزشی

دانلود پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی

فایل ورد پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی

هدف : بررسی کیفیت سنجی خدمات آموزشی براساس مقیاس سروکوال

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل ملموس، قابلیت اطمینان (اعتبار)، پاسخگویی، اعتماد (تضمین)، همدلی.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کیفیت سنجی خدمات آموزشی

برای سنجش کیفیت خدمات آموزشی مقیاس‌های متعددی وجود دارد:

خدمات : خدمت عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی نیز منجر نشود. تولید خدمات هم ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد.

کیفیت خدمات : کیفیت خدمات را می توان فاصله بین انتظارات و ادراکات مشتریان تعریف کرد. از جمله عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمان‌های خدماتی است. مطالعات بسیار نشان داده‌اند که ارائه خدمت با کیفیت مطلوب، مستقیما بر سودآوری، سهم بازار و کاهش هزینه‌های سازمان اثر می‌گذارد. همچنین کیفیت خدمات می‌تواند بر رضایتمندی و رفتارهای مشتری نظیر وفاداری اثر گذاشته و ضمن تضمین استمرار خرید، مشتری را به یک عامل بازاریاب خوب تبدیل کند.

خدمات آموزشی : دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی علاوه بر ارائه آموزش علمی باید پاسخگوی نیازهای متنوع صنفی دانشجویان مانند عوامل ملموس شامل ساختمان، کلاس درس، غذاخوری و … باشند. همچنین قابلیت اطمینان و پاسخگویی به دانشجویان باید بالا باشد طوریکه اعتماد دانشجویان برانگیخته شود.

کیفیت خدمات آموزشی : اصولا مفهوم کیفیت در آموزش، به راحتی قابل تعریف نیست. پیچیدگی فرایند آموزش و شفاف نبودن چگونگی شکل­گیری کیفیت در این فرایند و همچنین تاثیر عوامل متعدد از جمله عوامل رفتاری، تعریف آن را مشکل و ارزیابی آن را بسیار پیچیده می­سازد. آن­چه در تعریف کیفیت، مرکزیت دارد نظرات مخاطبان است و اساس کیفیت، تابع نظر مشاهده‌گر است. بنابراین کیفیت را خواسته مشتری یا دریافت کننده خدمات تعریف می­کنند و ادراکات و انتظارات آن­ها را اصلی­ترین عامل تعیین­کننده کیفیت می­دانند  و کیفیت مناسب و رضایت به عنوان سطحی از خدمات که انتظارات دانشجویان را برآورده سازد، تعریف می­شود. درک تفاوت بین انتظارات دانشجویان و عملکرد سازمان آموزشی در ارائه خدمات نشان می­دهد که خدمات ارائه شده توسط یک سازمان تا چه سطحی، نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده کرده است