پرسشنامه بازاریابی نسل زد

دانلود پرسشنامه بازاریابی نسل زد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «بازاریابی محتوایی»؛ «شناخت مشتریان نسل زد»؛ «مسئولیت اجتماعی»؛ «فناوری‌محوری»

نکته: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی نسل زد

تعریف مفهومی: بازاریابی نسل زد (Gen Z Marketing) برنامه‌ریزی استراتژیک، بلندمدت و فراگیری برای جذب مصرف‌کنندگان نسل زد و تبدیل آنها به مشتریان وفادار است. در این شیوه از بازاریابی همه کوشش‌های کسب‌وکار جلب توجه و جذب مشتریان نسل زد در بازار است.

مشتریان نسل زد (Gen Z Customers) آن دسته از مصرف‌کنندگان متولد دهه نخست قرن بیست‌ویکم هستند که مشخصه اصلی آنها تمایل به فناوری و وابستگی به موبایل است. در میان انواع نسل‌ها، این نسل بیش از همه به فناوری وابسته است و بازاریابی دیجیتال را می‌پسندد. از منظر مدیریت رفتار مصرف‌کننده آنها کمترین شباهت را به نسل پیشین خود دارند. به این ترتیب برندها برای شناخت مناسب آنها باید تلاش زیادی صرف کنند. این امر به دلیل افزایش روزافزون توان خرید نسل Z از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بازاریابی نسل زد از ابزار پرسشنامه بازاریابی نسل زد استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله