عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

فایل ورد پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP برنامه‌ریزی منابع سازمان

هدف: بررسی عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: مدیریت پروژه (PM)، آموزش و تعلیم (TED) ، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار (BPR)، ادغام سیستم (SI) ، اجرا (IMP)، عملکرد سازمانی (OP)

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان 

عوامل حیاتی موفقیت : عوامل حیاتی موفقیت یا CSF مخفف Critical Success Factors می باشد. این شاخص ها برای ارزیابی زمینه های موفقیت یک سیستم در سازمان استفاده می شود. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت ERP مجموعه شاخص هایی هستند که آمادگی سازمان را برای بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بررسی می کنند.

برنامه ریزی منابع سازمانی : برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP مخفف Enterprise Resources Planning است. سیستم برنامه منابع سازمانی به سیستمی گفته می شود که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند.