پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

دانلود فایل ورد پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP برنامه‌ریزی منابع سازمان

ابعاد: مدیریت پروژه (PM)، آموزش و تعلیم (TED) ، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار (BPR)، ادغام سیستم (SI) ، اجرا (IMP)، عملکرد سازمانی (OP)

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه خبره عوامل حیاتی موفقیت ERP

ابعاد: چشم انداز، طرح و سیستم‌های موجود کسب و کار، مدیریت پروژه، تیم پروژه ERP، حمایت، تعهد و سبک مدیریت سازمان، مدیریت تغییر، آموزش و توسعه، تست و اشکال زدایی نرم افزار

تعداد سوالات : دارای ۷ معیار اصلی و ۳۰ زیر معیار مربوطه

توضیح: این پرسشنامه براساس مقایسه زوجی با طیف ۹ درجه ساعتی تهیه شده است.

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت ERP

عوامل حیاتی موفقیت : عوامل حیاتی موفقیت CSF مخفف Critical Success Factors می باشد. این شاخص‌ها برای ارزیابی زمینه‌های موفقیت یک سیستم در سازمان استفاده می‌شود. بنابراین عوامل حیاتی موفقیت ERP مجموعه شاخص‌هایی هستند که آمادگی سازمان را برای بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بررسی می کنند. از طریق این شاخص‌ها می‌توان زیرساخت‌های موفقیت در اجرای یک پروژه را تعیین کرد. عوامل حیاتی موفقیت ERP لازمه موفقیت پروژه‌های سازمانی است.

برنامه ریزی منابع سازمانیبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP مخفف Enterprise Resources Planning است. سیستم برنامه منابع سازمانی به سیستمی گفته می شود که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی، ماشین آلات، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها به صورتی موثر مدیریت نماید. این سیستم امکانات لازم را جهت برنامه‌ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند. سامانه های مدیریت یکپارچه منابع سازمانی ‌ERP راه‌حل‌هایی مبتنی بر نرم‌افزار هستند. این سامانه‌ها با هدف انجام جامع فرایندهای کسب و کار در هر بنگاه اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی و بنگاه‌های غیرانتفاعی اجرا می‌شوند. سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان طیف وسیعی از کارکردها و امکانات را در اختیار دارند. با بهره‌برداری از بهترین تجارب، عرصه جدیدی از کاربرد علم و فناوری و انجام بهینه فعالیت‌ها در هر بنگاه اقتصادی را فراهم ساخته‌اند.