پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

دانلود پرسشنامه ارزیابی آمادگی ERP

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی آمادگی ERP

هدف: بررسی ارزیابی آمادگی

روایی و پایایی : دارد

منبع معتبر :  دارد

ابعاد: ارزش‌های مشترک، ساختار، استراتژی، سیستم، سبک، کارکنان، مهارت، خود ارزیابی، عوامل حمایتی

تعداد سوالات : ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP مخفف Enterprise Resources Planning است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  به سیستم‌هایی اطلاق می گردد که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند وامکانات لازم را جهت برنامه ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند. سازمان ها علی رغم هزینه بر بودن پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی و همچنین مشکل بودن این روند، روز به روز تمایل بیشتری به استفاده از سیستم های مذکور نشانمی دهند زیرا که وجود چنین سیستم هایی برتری رقابتی سازمان ها را در پی دارد و همچنین باعث کاهش هزینه های اطلاعاتی سازمان می گردد