پرسشنامه اینترنت اشیا

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیاء IOT

فایل ورد پرسشنامه اینترنت اشیاء IOT

هدف بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کنترل موجودی

ابعاد اینترنت اشیا: فناوری، هوشمندسازی و نوآوری

ابعاد مدیریت موجودی: سطح موجودی، زمان و هزینه

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت اشیا IoT با فراهم سازی دسترسی آزاد به زیرمجموعه‌های انتخابی از داده‌ها برای بهبود مجموعه ای از سرویس‌های دیجیتالی، قادر به ترکیب یکپارچه و شفاف تعداد زیادی از سیستم‌های نهایی ناهمگن و مختلف می‌باشد.