این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه نظام جبران خدمت

پرسشنامه نظام جبران خدمت

دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمت دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با ابعاد مشخص

پرسشنامه بدبینی سازمانی

پرسشنامه بدبینی سازمانی

دانلود پرسشنامه بدبینی سازمانی از طریق فناوری اطلاعات دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

پرسشنامه تاثیر فرهنگ بر عملکرد

دانلود پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه جنون خرید

پرسشنامه جنون خرید

دانلود پرسشنامه جنون خرید دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی جنون خرید

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۱۴ گویه طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی مدیریت زمان

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیقات علمی را می­توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر یا فهم همدلانه به معنای نوعی احساس یگانگی عاطفی باکنش گری است که درصدد فهم آن هستیم. ماکس وبر جامعه شناسی را براساس الگوی وبر ارائه کرده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com