این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال Digital Marketing یکی از مفاهیم حوزه تجارت الکترونیک است ;i با دو مفهوم بازاریابی اینترنتی و بازاریابی دهان به دهان شباهت زیادی دارد.

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

دانلود پرسشنامه بازاریابی دیجیتال برای ارزیابی عوامل الکترونیک موثر بر موفقیت برنامه های دیجیتال و آنلاین شرکت با طیف لیکرت پنج درجه همراه با روایی و پایایی

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویروسی برای سنجش میزان موفقیت برنامه های سازمان در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی ویروسی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی اشاره به کلیه فعالیت های بازاریابی مبتنی بر تبلیغات دهان به دهان و شبکه سازی مشتریان برای معرفی برند، محصول یا خدمت از طریق مشتریان دارد.

پرسشنامه ارتباط فرافردی

پرسشنامه ارتباط فرافردی

دانلود پرسشنامه ارتباط فرافردی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه نشر الکترونیک

پرسشنامه نشر الکترونیک

دانلود پرسشنامه نشر الکترونیک و ارزیابی زیرساخت‌های نشر الکترونیکی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو از سیلورا، مارتین یوسن و داهل همراه با روایی و پایایی با ابعاد پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی

پرسشنامه هوش اجتماعی تت

فایل ورد پرسشنامه هوش اجتماعی تت دارای ۴۵ گویه است که همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی قابل دانلود است. پرسشنامه منبع شناسی و تفسیر دارد.

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی یکی از انواع مهم هوش می باشد که برای بقاء انسان و ارتباط برقرار کردن بسیار با اهمیت است. افرادی که هوش اجتماعی دارند، زیاد حرف نمی زنند، بلکه زیاد گوش می کنند.

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک شده مفهوم بسیار مهمی در ادبیات مدیریتی است زیرا این مفهوم می‌تواند رابطه مابین نحوه برخورد سازمان با کارمندان و نگاه و رفتار کارمندان نسبت به شغلشان و سازمان را توضیح دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com