این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه عزت نفس پیرس

دانلود پرسشنامه عزت نفس پیرس و همکاران دارای ۱۰گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و و با بررسی عزت نفس کارکنان در محیط کاری

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

پرسشنامه حمایت مالی از ورزش

دانلود پرسشنامه حمایت مالی از ورزش دارای ۳۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعاریف مفهومی و عملیاتی

روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی

روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی

در این نوشتار به تشریح روش سنجش روایی و پایایی در تحقیق پدیدارشناسی تشریح شده است. پدیدارشناسی یک روش تحقیق کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است.

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری

پارادایم تفسیری Interpretive Paradigm از دیدگاه بوریل و مورگان استفاده از رویکردهای ذهنی علم برای نظم دهی به پدیده‌های سازمانی است.

پارادایم‌های بوریل و مورگان

پارادایم‌های بوریل و مورگان

پارادایم‌های بوریل و مورگان براساس دو عنصر فسلفه علم و جامعه شناسی به پارادایم تفسیری، کارکردگرایی، ساختارگرای بنیادین و ساختارگرای انسانی تقسیم می شود.

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی

ماهیت روش علمی بر شیوه استدلالی قیاسی-استقرایی دلالت دارد که بر اساس اصول مکتب فکری اثبات گرایی پایه‌گذاری شده و براساس تجربه حسی انجام می شود.

فلسفه تحقیق

فلسفه تحقیق

فلسفه دانشی است که به تفکر درباره مسائل بنیادین و اساسی جهان و زندگی مانند هستی، واقعیت و آگاهی می‌پردازد. فلسفه تحقیق جایگاه مهمی در مطالعات مدیریتی دارد.

تحلیل محتوای کتاب درسی

تحلیل محتوای کتاب درسی

آموزش تحلیل محتوای کتاب درسی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب‌های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی

روش ویلیام رومی

تحلیل محتوا : روش ویلیام رومی

روش ویلیام رومی یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی است که برای تحلیل محتوای کتاب های درسی مورد استفاده پژوهشگران قرار می گیرد و به تحلیل متن و تصاویر و جداول کتاب می پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com