این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت به همراه مقالات، مفاهیم، تعاریف و سیر تکاملی سیستم اطلاعات مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

OLAP چیست؟

OLAP چیست؟

OLAP چیست؟سیستمهای اطلاعاتی تحلیلی سیستمهای هستند که امکان تحلیل داده های انبوه حاصل از سیستمهای عملیاتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کنند.

سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت MRS

سیستم گزارشات مدیریت MRS به همراه مقالات مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش مکانیزه TPS

سیستم پردازش مکانیزه TPS به همراه مقالات مرتبط با ان هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش TPS به همراه مقالات مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

مدیریت دانش

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است. اما منظور از دانش سازمانی چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه بخشید؟

مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش

تاریخچه مدیریت دانش برخی از تئوریسین‌های مدیریت به تکامل مدیریت دانش کمک کرده اند که از میان آنها می‌توان به چون پیتر دراکر اشاره کرد.

مدیریت دانش

مدل‌های مدیریت دانش

“تا کنون بسیاری از نویسندگان مدل‌هایی را درخصوص مدل‌های مدیریت دانش ارایه داده‌اند که بیشتر آنها از نظر محتوایی تقریبا مشابه یکدیگرند”

مدیریت دانش

دانش صریح و دانش ضمنی

انواع دانش : دانش صریح و دانش ضمنی است و هدف مدیریت دانش این است که دانش مورد نیاز کارکنان را از یک منبع مرکزی بدست آورده و مازاد آنرا کنار بگذارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com