پرسشنامه چابکی سازمان

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران

فایل ورد پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران

هدف: بررسی چابکی سازمان

ابعاد: پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش کارکنان و انجام کار به صورت مجازی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی چابکی سازمان

برای درک بهتر موضوع مفاهیم و تعاریف چابکی سازمان تشریح شده است.

سازمان چابک : سازمانی است که توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره با روشهای مناسب و در زمان مناسب و همچنین بهره گیری از تغییرات و کسب مزایای تغییر به عنوان فرصتها را داشته با شد.

تولید چابک : تولید چابک یک سیستم تولید با قابلیتهای فوق العاده ( قابلیتهای داخلی، فناوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و مدیریت آموزش دیده )  برای رسیدن به تغییرات سریع بازار است.

زنجیره تامین چابک : توانایی یک  زنجیره تامین برای واکنش  سریع به تغیرات موجود در بازار و نیاز مشتریان به زهم ماسون عرضه چابک عبارت است از  استفاده از دانش بازار و مفهوم شرکت مجازی در راستای بهره برداری مناسب از فرصتهای پرسود  در بازار پر نوسان.