پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

فایل ورد پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

هدف : بررسی شاخص‌های سیستم رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز (LEED)

ابعاد : سایت پایدار، کارایی آب، انرژی و جو، مصالح و منابع، کیفیت هوای داخل ساختمان، نوآوری در طراحی و اولویت‌های منطقه‌ای

سیستم لید : Leadership in Energy and Environmental Design

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مقایسه زوجی ساختمان سبز

اگر می خواهید از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده کنید می توانید از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده کنید.

هدف : بررسی شاخص‌های اثرگذار بر رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز

ابعاد : اقتصادی، مدیریتی، کیفیت محیط داخلی، مصالح و منابع و ضایعات، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب و سایت پایدار

پرسشنامه خبره، مقایسه زوجی

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ساختمان سبز

ساختمان سبز : از ساختمان های سبز تعبیر به ساختمانی می شود که اثرات منفی آن برروی محیط اطرافش کم باشد.هدف از ایجاد ساختمان سبز بهبود یافتن آب و هوا و جلوگیری از تأثیرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است. دراین طرح استفاده محدود از مواردی که به نظر غیرقابل استفاده یا دور ریختنی می آیند درکنار مصالحی که با سرعت بیشتری به چرخه اکوسیستم باز می گردند یک اصل محسوب می شود و شامل قوانین ذیل می باشد:

  • کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید
  • توسعه محیط طبیعی
  • حذف یا کاهش مصرف مواد سمی ویا آسیب رساندن برطبیعت

سیستم رتبه بندی ساختمان سبز : روش های مختلفی برا رتبه بندی ساختمان سبز وجود دارد. لید (LEED) یک سیستم درجه بندی برای ساختمان‌ها است. تحت روش لید، ساختمان‌ها امتیازاتی را برای صرفه جویی در انرژی، دسترسی آسان به وسایل نقلیه عمومی، جمع آوری آبهای روان، صرفه جویی در مصرف آب و…کسب می کنند. بر حسب مجموع امتیازی که ساختمان کسب کرده است گواهی به آن اعطا می گردد؛ که به ترتیب گواهی پلاتین، طلا، نقره و در آخر برای حداقل امتیاز مجاز، گواهی تصدیق اعطاء می گردد. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز را بنگرید.