پرسشنامه تولید ناب

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب

فایل ورد پرسشنامه ارزیابی عملکرد تولید ناب

هدف: بررسی ارزیابی عملکرد تولید ناب مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

معیارها: مشتری، مالی،‌ فرایندهای داخلی و رشد و نوآوری

تعداد زیرمعیارها: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تولید ناب

تولید ناب : تولید ناب (انگلیسی: Lean Production ) تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است. به شکلی که انعطاف‌پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالا تولید شده را از تولید انبوه وام می‌گیرد. به طور کلی فلسفه تولیدی تولید ناب اینست که زمان تدارکی بین سفارش مشتری و ارسال محصولات و قطعات را با از بین بردن انواع اتلافها کوتاه می‌کند. تاریخچه و مفهوم تولید ناب در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

ارزیابی عملکرد : ارزیابی عملکرد (انگلیسی: Performance measurement) اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد.