پرسشنامه هوش اجتماعی

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (Tromso)

فایل ورد پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

هدف: سنجش میزان هوش اجتماعی افراد براساس مقیاس استاندارد ترومسو

تعداد سوالات : ۲۱ سوال

ابعاد: پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماع

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : معتبر و استاندارد فارسی و لاتین

منبع اصلی: سیلورا ، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

عنوان اصلی: Tromsø Social Intelligence Scale, TSIS

شرح و تفسیر : دارد

2000 تومان – خرید

معرفی پرسشنامه هوش اجتماعی تت

این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می‌سنجد. این پرسشنامه از ۲۱گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آن¬ها را برای خرده مقیاس‌های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را بالا ۰/۷ برآورد کرده اند.

هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستی‌ها، ازدواج یا ارتباط شغلی، اساسی است. این مهارت‌ها در کودکی شکل می‌گیرد ودر طول زندگی بروز می یابد. هوش اجتماعی یکی از انواع مهم هوش می باشد که برای بقاء انسان و ارتباط برقرار کردن بسیار با اهمیت است. افرادی که هوش اجتماعی دارند، زیاد حرف نمی زنند، بلکه زیاد گوش می کنند. یادمان باشد که ما یک دهان داریم و دو گوش، بنابراین سعی کنید دو برابر حرف زدن ، بشنوید و این باعث افزایش هوش اجتماعی شما می شود. یکی از راههای موثر برای جذب دیگران، این است که آنچنان به حرف هایشان تمرکز کنیم که انگار خودمان می خواهیم موضوعی را بیان کنیم. با این کار به آنها می فهمانیم که برای ما ارزش دارند و به ما واکنش مثبت نشان می دهند.

فایل پرسشنامه هوش اجتماعی تت دارای ۴۵ گویه است که همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی قابل دانلود است.