فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی شماره ۵

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر؛ نشریه مقالات علمی پژوهشی مدیریت

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر – شماره پنج، زمستان ۱۳۹۵

نشریه مقالات مبتنی بر روش پژوهش علمی مدیریت

پنجمین شماره فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی پارس‌مدیر فصلنامه زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد. در این شماره ۱۰ مقاله جدید با رویکردی علمی و کاربردی در حوزه مدیریت بازاریابی و تبلیغات برای نخستین بار منتشر گردید. در این شماره از فصلنامه پارس مدیر موضوعات جدید مدیریت بازاریابی به طور کامل بررسی شده است. شماره دو فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر در ۱۵۰ صفحه به صورت الکترونیک منتشر شده است. پژوهشگران می توانند فصلنامه پارس مدیر را به رایگان دانلود نمایند. فصلنامه تبلیغات و بازاریابی پارس مدیر، فصلنامه‌ای با رویکرد علمی-پژوهشی است که با هدف توسعه دانش تبلیغات و بازاریابی، شناسایی چالش های موجود در این حوزه و یافتن راهکارهای علمی، کاربردی و بومی در راستای ارتقای دانش تبلیغات و بازاریابی، بهبود و هم افزایی دانش پژوهشگران محترم با توجه به محورهای توسعه اقتصادی، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی، تحلیلی و مروری در حوزه بازاریابی می نماید.

عنوان مقالات فصلنامه پارس مدیر- شماره زمستان ۱۳۹۵

بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده

شناسائی و تعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران

نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان

بررسی کیفیت خدمات در شرکت هواپیمایی آسمان با مقیاس وب‌کوال فازی

مروری جامع بر پژوهش های هوش رقابتی در سازمان های ایران

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ایران خودرو دیزل 

مدلسازی الگوی روابط علی میان عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش

| دانلود فصلنامه بازاریابی پارس مدیر