تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر مقاله زاواداسکاس در زمینه تکنیک COPRAS

زاواداسکاس و همکاران به سال ۲۰۰۷ در مقاله ای با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS، تکنیک کوپراس را معرفی کرده‌اند. در این مقاله برای نخستین بار تکنیک کوپراس COPRAS معرفی شده است. همچنین در این مقاله یک مثال عملی با تکنیک COPRAS حل شده است. مثال عددی تکنیک کوپراس برای آموزش این تکنیک بسیار مناسب است.

در مقاله زاواداسکاس و همکاران فرمول های محاسبه تکنیک کوپراس معرفی شده است و همچنین این فرمول ها در قالب یک مساله واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. شرح کامل و آموزش بکارگیری تکنیک واسپاس در این مقاله توسط آرش حبیبی تهیه شده است. بهترین روش برای یادگیری تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره COPRAS مطالعه این مقاله است. در تفسیر فارسی این مقاله نکات مجهول مقاله که توسط زاوادسکاس ارائه نشده است، ضمیمه شده است. در واقع یک جدول کلیدی را زاوادسکاس در مقاله نیاورده است و این باعث سردرگمی خواننده می‌شود. جدول مفقود مقاله تکنیک COPRAS  توسط آرش حبیبی محاسبه و ارائه شده است تا به روشنی بتوانید تکنیک کوپراس را یاد بگیرید.

شرح و تفسیر مقاله زاوادسکاس در زمینه تکنیک کوپراس COPRAS با کوشش سایت پارس مدیر تهیه شده است. خواهشمندیم از بازنشر آن خودداری کنید.

دانلود اصل مقاله تکنیک COPRAS نوشته زاوادسکاس به همراه شرح و تفسیر فارسی

10000 تومان – خرید