تکنیک ارسته ORESTE

دانلود اصل مقاله ارسته ORESTE

منبع: مقاله ارسته ORESTE نوشته مارک روبنز نشر الکترونیک پارس مدیر

تکنیک ارسته ORESTE مخفف عبارت Organisation, Rangement Et Synthese de donneeَs Relationnelles است. پروفسور مارک روبنز (Marc Roubens) استاد دانشگاه پلی تکنیک بلژیک، در سال ۱۹۷۹ میلادی و در کنفرانسی که درباره مباحث تصمیم گیری های چند معیاره برگزار گردید؛ نخستین ایده خود را در زمینه یک روش جدید تصمیم گیری چند شاخصه به نام ORESTE یا روش رتبه بندی جمعی برای مقایسه ارزیابی های ترتیبی گزینه ها بر اساس شاخصها ارائه داد.

روبنز سعی داشت با تکنیک ORESTE از الزام عملی موجود در روش ELECTRE برای تعیین وزن شاخصها اجتناب نماید. پروفسور روبنز پس از اولین ارائه اش در این کنفرانس ORESTE را در دو مقاله دیگر تشریح نمود. در سال ۱۹۸۰ ، در اولین مقاله که به طور محدود انتشار یافت؛ به طور خلاصه، الگوریتم این روش را معرفی کرد و سپس در سال ۱۹۸۲ ، در مقاله دیگری که در مجله معتبر اروپایی تحقیق در عملیات به چاپ رساند، در یک مطالعه موردی، به طور کامل روش ORESTE را تشریح نمود و یک مسأله ی واقعی در زمینه انتخاب سیستم کامپیوتری را از طریق این روش حل کرد.

دانلود اصل مقاله ORESTE روبنز

مقایسه PROMETHEE, ELECTERE و ORESTE

هایلنبروک به سال ۱۹۹۵ در این مقاله یک روش تصمیم گیری چندمعیاره جدید به نام «مدل تحلیل تعارض» ارائه کرده است. این مدل براساس رویکرد ترکیبی پرومته و الکتره و تعارضات آنها با تکنیک ارسته طراحی شده است. در نتیجه یک رویکرد جامع و یکپارچه ایجاد شده است که برای هر نوع تصمیم گیری چندمعیاره قابل استفاده است. اصل مقاله هایلنبروک توسط پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر نیز ارائه شده است تا پژوهشگران علاقه مند ذهن خود را بیشتر به چالش بکشند.

دانلود مقاله مقایسه الکتره، پرومته و ارسته