دانلود نرم افزار PROMETHEE

اسلایدهای آموزش پرومته Promethee

منبع: آموزش پرومته Promethee مصطفی خزلی نشر الکترونیک پارس مدیر

پرومته یک روش تصمیم گیری چندمعیاره است که توسط بارنز و مارسکال ایجاد شده است. کلمه پرومته بر برگرفته از نام Preference Ranking Organization METhod for Enrichment Evaluations به معنای «روش سازماندهی به رتبه‌بندی ترجیحی جهت ارزیابی بهتر » است. پرومته یا پرومتئوس در اسطوره‌های یونانی، یکی از تیتان‌ها و پسر یاپتوس و کلیمنه و خدای آتش است. در ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار، باید نوع شاخص، تابع برتری، آستانه بی‌تفاوتی و آستانه برتری مشخص شود. برای افزایش کارائی روش Promethee از تکنیک «تحلیل هندسی برای کمک متقابل » یا به اختصار تکنیک GAIA استفاده می‌شود. در مسائل تصمیم گیری چندمعیاره بسیار مهم است که تصمیم گیرنده را در مورد مخالفت شاخص‌ها و بخورد وزن شاخص ها روی نتایج پایانی کمک کنیم. روش مدل سازی ویژه گایا GAIA امکان اینگونه تحلیل ها را ایجاد می کند.

دانلود نرم افزار پرومته Visual Promethee

با استفاده از نرم افزار ویژوال پرومته دانشجویان رشته‌های مدیریت و صنایع می توانند مسائل تصمیم گیری چندمعیاره که مربوط به درس تحقیق در عملیات می باشد را حل کنند. لینک دانلود مستقیم نسخه دانشجوئی نرم افزار در پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر نیز ارائه شده است.

دانلود نرم افزار Visual Promethee

آموزش تکنیک پرومته PROMETHEE

تکنیک پرومته به صورت کامل تشریح شده است و یک مثال عددی با تکنیک پرومته حل شده است. برای دانلود فایل آموزشی کامل تکنیک پرومته به صورت PDF همراه با مثال عددی از لینک زیر استفاده کنید. میتوانید پس از دانلود نرم افزار PROMETHEE مثال حل شده را در محیط نرم افزار تمرین کنید.

5000 تومان – خرید

تحلیل آماری PROMETHEE: تحلیل پروژه‌های MCDM و PROMETHEE توسط تیم پژوهشی پارس‌مدیر پذیرفته می‌شود. برای مشاوره تکمیل پروژه‌های مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره و تحلیل پرومته با ما به آدرس Parsmodir@gmail.com مکاتبه کنید.