تکنیک WASPAS

شرح و تفسیر مقاله زاواداسکاس در زمینه تکنیک WASPAS

زاوادسکاس و همکاران به سال ۲۰۱۶ در مقاله ای با عنوان ارزیابی چندشاخصه با تکنیک WASPAS برای انتخاب محیط بهینه درونی، تکنیک واسپاس را معرفی کرده‌اند. در این مقاله برای نخستین بار تکنیک واسپاس WASPAS معرفی شده است. همچنین در این مقاله یک مثال عملی با تکنیک WASPAS حل شده است. مثال عددی تکنیک واسپاس برای آموزش این تکنیک بسیار مناسب است.

در مقاله زاوادسکاس و همکاران فرمول های محاسبه تکنیک واسپاس معرفی شده است و همچنین این فرمول ها در قالب یک مساله واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. شرح کامل و آموزش بکارگیری تکنیک واسپاس در این مقاله توسط آرش حبیبی تهیه شده است. بهترین روش برای یادگیری تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره WASPAS مطالعه این مقاله است. در تفسیر فارسی این مقاله نکات مجهول مقاله که توسط زاوادسکاس ارائه نشده است، ضمیمه شده است. در واقع یک جدول کلیدی را زاواداسکاس در مقاله نیاورده است و این باعث سردرگمی خواننده می‌شود. جدول مفقود مقاله تکنیک WASPAS توسط آرش حبیبی محاسبه و ارائه شده است تا به روشنی بتوانید تکنیک واسپاس را یاد بگیرید.

شرح و تفسیر مقاله زاوادسکاس در زمینه تکنیک واسپاس WASPAS با کوشش سایت پارس مدیر تهیه شده است. خواهشمندیم از بازنشر آن خودداری کنید.

دانلود اصل مقاله تکنیک WASPAS نوشته زاوادسکاس به همراه شرح و تفسیر فارسی

10000 تومان – خرید