دانلود نسخه کامل LISREL

نرم افزار لیزرل ۹, LISREL 9.2

نام نرم‌افزار: لیزرل ورژن ۹؛ LISREL 9.2

کاربرد: مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی ; SEM, CFA

نوع فایل: فایل اجرایی exe به حالت زیپ شده

نوع نسخه: دانلود نسخه محدود و آزمایشی LISREL 9

فایل کرک یا سریال: ندارد

پسود: parsmodir.com

طراحی: کارل یورسکاگ و دگ سوربوم


آموزش نرم افزار لیزرل LISREL

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار لیزرل نوشته مریم عدن ور و آرش حبیبی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است. برای خرید نسخه چاپی کتاب از سایت جهاد دانشگاهی از لینک زیر استفاده کنید. همچنین یک جزوه ساده نیز برای یادگیری سریع کار با لیزرل آماده شده است. جزوه آموزش لیزرل تنها برای یادگیری سریع و آسان نرم افزار Lisrel تدوین شده و مباحث پیچیده آماری را شامل نمی‌شود.

| کتاب آموزش کامل لیزرل نشر جهاد دانشگاهی

لینک خرید جزوه آموزش مقدماتی و یادگیری سریع لیزرل

5000 تومان – خرید

دانلود نرم افزار لیزرل LISREL – نسخه دانشجویی

لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد. با استفاده از لینک دانلود نسخه کامل LISREL می‌توانید همواره آخرین نسخه دانشجوئی لیزرل را از سایت سازنده آن دریافت کنید. البته این نسخه محدودیت هائی دارد. می‌توانید نسخه کامل و فول ورژن لیزرل را می‌توانید از سایت پارس‌مدیر به رایگان دریافت کنید.

| دانلود نسخه دانشجوئی نرم افزار Lisrel

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS-AMOS-LISREL-PLS
انواع آزمون‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک
مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اموس و لیزرل
تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار اموس و لیزرل
برازش مدل، تاثیر میانجی و تعدیلگر با نرم افزار اموس و لیزرل
مدل یابی معادلات ساختاری + آزمون فرضیه های آماری + تحلیل عاملی
انواع آزمون های آماری و مدل های اشباع