خرید مقاله انگلیسی

خرید مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

خرید مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت و مهندسی صنایع

سایت پارس مدیر مقالات ترجمه شده را با قیمت مناسب خریداری می کند. لازم به توضیح است این مقالات بعدا توسط سایت به دیگر پژوهشگران فروخته خواهد شد. از لحاظ اخلاقی تذکر این نکته را بر خود الزامی دانستیم. بعلاوه اگر چنین برداشت می‌کنید که این سیاست سایت از لحاظ علمی و اخلاقی نادرست است حتما با ما مکاتبه فرمائید. هرگونه نقد خود را به سیستم پیشنهادات ارسال کنید.

شرایط خرید مقاله شما

  • مقاله انگلیسی در زمینه مدیریت یا مهندسی صنایع باشد.
  • فایل ترجمه فارسی حتما فایل تایپ شده با word باشد.
  • مقاله انگلیسی ارسالی بین ۸ تا ۲۰ صفحه باشد.
  • سال انتشار مقاله حتما سال جاری میلادی باشد.
  • مقاله را به آدرس Parsmodir@gmail.com ارسال کنید.
  • قیمت خرید مقالات شما ۱۰ هزار تومان می‌باشد.

شیوه پرداخت وجه به شما

پیش از ارسال ترجمه مقاله جهت اطمینان از اینکه مقاله شما برای خرید مناسب است اصل مقاله انگلیسی را ارسال کنید. همچنین اطلاعات مربوط به شماره حساب خود را بطور دقیق وارد کنید. علاوه بر شماره حساب حتما شماره ۱۶ رقمی روی کارت خود را جهت انتقال کارت به کارت وارد کنید.