ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

واحد ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت : انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

نظر به درخواست بسیاری کاربران محترم سایت که در جستجوی منبع معتبری برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی بوده‌اند بخش ترجمه به سایت اضافه گردید.

  • ترجمه متن انگلیسی به فارسی تخصصی مدیریت
  • ترجمه متن فارسی به انگلیسی تخصصی مدیریت
  • ترجمه متن فارسی به انگلیسی عمومی
  • ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی برای چاپ ISI و همایش های بین المللی

ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی تمام رشته‌ها – برای چاپ ISI و همایش بین المللی

هزینه مناسب و تایپ رایگان

ترجمه متن و مقاله انگلیسی به فارسی، تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع

هزینه مناسب و تایپ رایگان

مترجمین سایت کارشناس ارشد مدیریت و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان هستند. کلیه متون تخصصی مدیریت و صنایع را میتوانید با اطمینان به ما بسپارید.


ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

ترجمه متن و مقاله انگلیسی به فارسی، تمام گرایش های مدیریت

ترجمه تخصصی : مدیریت و مهندسی صنایع

تاریخ شروع به فعالیت: تابستان ۱۳۹۱

مدیر واحد ترجمه؛ سمیه زارعی: ۰۹۳۳۳۴۸۰۰۶۵

آدرس مکاتبه: Tarjommeh@gmail.com

در صورت وجود کوچکترین ایراد کل هزینه مسترد می‌شود.

توجه: شما به پارس‌مدیر اعتماد دارید و ما این اعتماد شما را مخدوش نخواهیم کرد. مقاله های شما توسط اساتید معتبر دانشگاهی و افراد متخصص با کمترین هزینه ترجمه می‌شود. هدف ما اشاعه، تسهیم و ارتقای دانش است. باید ادبیات جدیدی را در عرصه سایت و روابط الکترونیک ارائه کنیم.