این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بهره‌وری نیروی انسانی

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی Organizational effectiveness مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر دست پیدا کرده است.

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره وری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخنامه ۴ گزینه‌ای به همراه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com