این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سیستم قدیمی

سیستم اطلاعات اجرایی

سیستم اطلاعات اجرایی (EIS)

سیستم اطلاعات اجرایی (EIS) سامانه‌ای نرم‌افزاری است که با تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش به مدیران اجرایی سازمان موجب تسهیل تصمیم‌گیری می‌شود.

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی

ترجمه مقاله سیستم اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان مسئولیت حرفه‌ای آنان به صورت تخصصی به زبان پارسی از سایت پارس‌مدیر

تبادل الکترونیکی داده ها

تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)

تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) مفهومی در ارتباطات الکترونیک کسب‌وکار است که فناوری و اتوماسیون را جایگزین ارتباطات سنتی بر کاغذ می‌سازد.

سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت (MRS)

سیستم گزارشات مدیریت (MRS) سامانه‌ای نظام‌مند است که با گردآوری، ذخیره و بازاریابی داده‌ها و اطلاعات به مدیریت سازمان در امر تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش

سیستم پردازش تراکنش (TPS) یک نظام فناوری اطلاعات برای گردآوری و تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات پیرامون فعالیت‌ها و عملیات سازمان می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com