این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب عزت نفس

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

دانلود مجموعه پرسشنامه خودکارآمدی شغلی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر: مقیاس بندورا، شوارتز و اورشلیم و ریگز و نایت

خودکارآمدی شغلی

خودکارآمدی شغلی

خودکارآمدی شغلی (Self-efficacy) باوری است که شخص به قابلیت‌های خود برای سازمان‌دهی و اجرای اقدامات لازم در موقعیت‌های کاری پیش رو دارد.

پرسشنامه عزت نفس

پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر-اسمیت دارای ۵۸گویه به همراه دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد و تعریف مفهومی و عملیاتی

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com