این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فراموشی سازمانی

پرسشنامه فراموشی سازمانی

پرسشنامه فراموشی سازمانی

دانلود دو پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شرح و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی به معنای از یاد بردن و حذف دانش ناکارآمد و منسوخ است که موجب افزایش ظرفیت برای یادگیری دانش نو را فراهم می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com