استراتژی هم‌رقابتی

ترجمه مقاله مفهوم سازی استراتژی هم‌رقابتی در عمل

ترجمه مقاله استراتژی هم‌رقابتی نوشته جانا دال، سورن کاک و اوالانا لانگرن هنریکسون

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله استراتژی هم‌رقابتی

این مطالعه از رویکرد «استراتژی به مثابه عمل» برای تعریف استراتژی هم‌رقابتی استفاده می‌کند. استراتژی هم‌رقابتی به صورت قابل بحثی از طریق روابط شبکه‌های ارزش داخلی و خارجی سازمان شکل می‌گیرد که به فعالیت‌های رقابتی و هم‌رقابتی همزمان در یک طبیغت کم و بیش از پیش تعیین شده افزایش می‌دهد. چهار سناریوی دربرگیرنده گزاره‌ها پیش گذاشته اند تا توضیح دهند چگونه استراتژی هم‌رقابتی به عنوان یک فعالیت عمدی و اضطراری در سازمان ظهور می‌یابد. با نگاه کردن به هم‌رقابتی از زاویه استراتژی به مثابع عمل، مفهوم سازی کنونی طبیعت اضطراری و تعهدی آن در یک قالب مشترک متحد می‌شود. رویکرد عملی با روشن کردن بازیگران استراتژیک و عملیاتشان در سطوح چندگانه، بسترهای اجتماعی فعالیت‌های استراتژیک و طبیعت پویای استراتژی فهم کنونی از هم‌رقابتی را پیشرفت می‌دهد.

واژگان کلیدی: هم‌رقابتی بین رقبا، هم‌رقابتی، استراتژی از پیش تعیین شده، استراتژی در عمل

ترجمه مقدمه مقاله استراتژی هم‌رقابتی

برای فهم استراتژی‌های سازمانی، جریان استراتژی در عمل بر اهمیت استراتژی رویکردی به عنوان چیزی که افراد انجام می‌دهند تاکید دارد تا آنچه که سازمان انجام می‌دهد. تحقیقات کاربردی بحث می‌کنند که استراتژی از تعاملات اجتماعی بیرون می‌آید که بین بازیگران فردی در سطوح سازمانی چندگانه و نیز محیط خارجی اتفاق می‌افتد. چنین مفهوم سازی از فرمول استراتژی مربوط به اهمیت همیشه در حال افزایش ایفا شده توسط شبکه‌ها می‌باشد.

علاوه بر آن، درون شبکه ارزش برون سازمانی، توضیحات آن که چگونه از طریق گسترش پیش رونده رقابت فرای تعاملات با پشتیبانی کنندگان، مشتریان، شرکا و جامعه ارزش خلق می‌کند، رقبا را نیز دربرمی گیرد. برخلاف این نظر که دو سازمان شرکای همکار در برخی فعالیت‌ها هستند همان گونه که در دیگر چیزها رقابت می‌کنند؛ هم‌رقابتی به عنوان یک پیش نیاز برای شبکه موثر است و با این حال به عنوان یک چالش سازمانی می‌باشد…

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله