این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب PLS

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3

نرم‌افزار Smart PLS 3 : دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزر اسمارت پی ال اس سه نسخه حرفه‌ای با قابلیت استفاده بدون محدودیت برای حداقل مربعات جزئی

وارد کردن داده به PLS

وارد کردن داده به PLS

آموزش وارد کردن داده به PLS : برای انجام حداقل مربعات جزئی با نرم‌افزار Smart PLS نخست باید فایل داده با پسوند CSV و یا TXT ذخیره شود.

ویدیوی آموزش بلایندفولدینگ

بلایندفولدینگ

بلایندفولدینگ (Blindfolding) روشی برای سنجش شاخص ارتباط پیش‌بین با استفاده مجدد از نمونه است که قدرت پیش‌بینی مدل را نشان می‌دهد.

دانلود نرم‌افزار Visual PLS

نرم‌افزار Visual PLS

نرم‌افزار Visual PLS برنامه‌ای کاربردی و رایگان برای حل مسائل حداقل مربعات جزئی برمبنای محاسبات بازنمونه‌گیری و استفاده مجدد نمونه می‌باشد.

نرم‌افزار Smart PLS 4

نرم‌افزار Smart PLS

دانلود رایگان و مستقیم نرم‌افزار Smart PLS : دانلود نرم‌افزار Smart PLS 2 همراه با روش فعالسازی، جزوه آموزشی کامل نرم‌افزار پی ال اس

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی (PLS)

حداقل مربعات جزئی (PLS) یک روش ناپارامتریک است که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می‌شود.

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS

کتاب مدل معادلات ساختاری با PLS نوشته جواد امانی برای تشریح روش‌های حداقل مربعات جزئی منبع مناسبی است که می‌توانید دانلود کنید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com