پایگاه پارس مدیر
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره تحلیل آماری سازمان و مدیریت

برای مشاوره تحلیل آمیخته (کیفی-کمی) سازمان و مدیریت با ما تماس بگیرد

ارائه الگوی مفهومی برای تحلیل سازمان و مدیریت

شناسایی مقوله های اصلی و فرعی الگو با روش تحلیل کیفی

اعتبارسنجی الگوها و مدل های طراحی شده با روش تحلیل کمی

پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر

شماره تماس پشتیبانی: 09374672393

آموزش تحلیل آماری پارس مدیر

تحلیل آماری و تصمیم گیری چندمعیاره قطعی، فازی و خاکستری

AHP-ANP-TOPSIS-VIKOR-SAW-SIR-PROMETHEE-ARAS-COPRAS

SPSS-LISREL-AMOS-PLS-SEM-CFA-QFD-SWOT

زبانکده مجازی پارس مدیر

واحد ترجمه تخصصی: ترجمه تخصصی «انگلیسی به فارسی» و «فارسی به انگلیسی»

زبانکده مجازی : کتاب های عمومی، تخصصی و سرگرمی زبان انگلیسی

پاسخنامه تخصصی سوالات زبان انگلیسی تمامی دوره های دکتری مدیریت

راهنمای آزمون زبان TOEFL , IELTS , GRE , MCHE, MSRT , TOLIMO , EPT

تجربه دکتری مدیریت با پارسمدیر

از کارشناسی ارشد تا دکتری پشتیبان شما هستیم.

تازه ترین نوشتارهای پارس مدیر

مدیریت دانش سبز

مدیریت دانش سبز

مدیریت دانش سبز (GKM) فرایندی نظام‌مند برای گردآوری، خلق، ذخیره، دسته‌بندی، بازیابی، تسهیم و بکارگیری داده‌ها و اطلاعات زیست‌محیطی است.

بازاریابی خدمات مالی

بازاریابی خدمات مالی

بازاریابی خدمات مالی شامل استراتژی‌ها و روش‌های بازارمحور جهت ترویج و فروش محصولات و خدمات مالی به مشتریان بالقوه و موجود است. این حوزه فصل مشترک مفاهیم مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی است. بخش خدمات مالی به عنوان سنگ بنای اقتصاد جهانی است، جایی که هنر بازاریابی نقشی اساسی در شکل دادن به چشم انداز […]

بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات (Service Marketing) شیوه‌ای از بازاریابی است که به جای کالاهای فیزیکی بر آگاه‌سازی، ترویج و فروش خدمات تمرکز دارد.

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد مالی

دانلود پرسشنامه عملکرد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

رهبری اثربخش

پرسشنامه رهبری اثربخش

دانلود پرسشنامه رهبری اثربخش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه امنیت شغلی معلمان

پرسشنامه امنیت شغلی معلمان

دانلود پرسشنامه امنیت شغلی معلمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

اسمک (SMAC)

اسمک (SMAC): چهارستون تحول دیجیتال

اسمک (SMAC) سرآیند واژگان شبکه‌های اجتماعی، موبایل، تحلیل داده‌ها و رایانش ابری است که بستر و زمینه تحول دیجیتال را فراهم می‌آورند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com