دسته: مدیریت ورزشی

پایگاه مدیریت ورزشی شامل مقاله های جدید مدیریت ورزشی و پرسشنامه استاندارد مدیریت ورزشی است. در بخش مدیریت ورزشی پایگاه پارس مدیر کوشش می کند تا ورزشکارانی توانمند پرورش دهد که به مدد اندیشه توان جسمانی خود را پرورش دهند. مدیریت ورزشی دانش و حرفه ­ای میان ‌رشته­ ای از رشته‌ های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است که زمینه­ های پژوهشی مشترک و فراوانی را پیش روی محققان این حوزه ­ها قرار داده است.

پرسشنامه رهبری در ورزش

پرسشنامه رهبری در ورزش

دانلود پرسشنامه رهبری در ورزش همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه و ابعاد مشخص و تعریف شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com