این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت ورزشی

پایگاه مدیریت ورزشی شامل مقاله های جدید مدیریت ورزشی و پرسشنامه استاندارد مدیریت ورزشی است. در بخش مدیریت ورزشی پایگاه پارس مدیر کوشش می کند تا ورزشکارانی توانمند پرورش دهد که به مدد اندیشه توان جسمانی خود را پرورش دهند. مدیریت ورزشی دانش و حرفه ­ای میان ‌رشته­ ای از رشته‌ های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است که زمینه­ های پژوهشی مشترک و فراوانی را پیش روی محققان این حوزه ­ها قرار داده است.

خشونت تماشاگران

عوامل موثر بر خشونت تماشاگران

عوامل موثر بر خشونت تماشاگران شامل مجموعه عامل‌های محیطی، فرهنگی، امنیتی، مدیریتی و حمایتی است که موجب رفتارهای خشن هوادران ورزشی می‌شود.

وفاداری هواداران ورزشی

وفاداری هواداران ورزشی

وفاداری هواداران ورزشی (Fan loyalty) اشاره به نگرشی احساسی و اقدامی عملی نزد طرفداران یک باشگاه در شرایط گوناگون شکست یا موفقیت است. 

تبلیغات ورزشی

تبلیغات ورزشی استفاده از فنون و روش‌های ترفیعی در حوزه ورزش برای معرفی، درآمدزایی و کسب وجه و اعتبار استفاده می‌شود که بسیار مهم است.

کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی

کارآفرینی ورزشی Sport entrepreneurship به عنوان فرایند خلق فرصت‌های جدید شغلی از طریق فعالیت‌های کارآفرینانه در حوزه ورزش تعریف می‌شود.

پرسشنامه بازاریابی ورزشی

پرسشنامه بازاریابی ورزشی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ورزشی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد و معتبر شامل هشت بعد و چهل و پنج گویه با طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی مدیریت شناسایی نیازهای هواداران، بازیکنان و مدیران ورزشی و پاسخ‌های بازارمحور جهت تامین نیازهای شناسایی شده است.

رضایت بازیکنان و ورزشکاران

رضایت بازیکنان و ورزشکاران

رضایت بازیکنان و ورزشکارن خرسندی و خشنودی خاطر ناشی از سازگاری انتظارات آنها با عملکرد باشگاه یا مجموعه ورزشی مورد نظر است. هر چه باشگاه ورزشی عملکرد مطابق انتظارات بازیکنان داشته باشد رضایت بازیکنان نیز بیشتر خواهد بود.

رهبری در ورزش

رهبری در ورزش

رهبری در ورزش به شیوه‌ای گفته می‌شود که مربیان و مدیران ورزشی برای اعمال نفوذ و هدایت افراد تحت نظارت خود استفاده می‌کنند.

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی به عنوان سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل، رهبری و هدایت جهت دستیابی به اهداف در حوزه ورزش و تربیت بدنی تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com