پرسشنامه بازاریابی ورزشی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ورزشی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

روش تفسیر: دارد

تعداد سوالات:

حمایت مالی، مدیریت ترویج، قیمت‌گذاری، روابط عمومی، فرایند، مکان، نشان و قدرت حاکم بر بازار

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی ورزشی

تعریف مفهومی: بازاریابی ورزشی Sports marketing شاخه‌ای از بازاریابی است که همزمان بر تبلیغ برنامه‌های ورزشی و تیم‌ها و همچنین تبلیغ کالاها و خدمات دیگر از طریق برنامه‌های ورزشی و تیم‌های ورزشی توجه دارد. در این سرویس عناصری که تبلیغ می‌شوند می‌توانند محصولات فیزیکی یا یک برند باشند. هدف از این نوع بازاریابی به وجود آوردن استراتژی‌هایی است که مشتری از طریق آن‌ها به تبلیغ یک ورزش یا کالایی غیر از ورزش از طریق ورزش بپردازد.

در بازاریابی ورزشی از یک سو به تبلیغات و ترفیعات مربوط به رویدادها و باشگاه‌های ورزشی پرداخته می‌شود. از سوی دیگر تبلیغات و ترفیعات مربوط به محصولات ورزشی هدف قرار داده می‌شود. فعالیت‌های تجاری مربوط به برندهای ورزشی در این شاخه از بازاریابی قرار دارد. همچنین جذب اسپانسر، خرید و فروش بازیکنان، مربیان و قراردادهای تجاری ورزشی در این حیطه از بازاریابی قابل بررسی است. بنابراین دامنه فعالیت‌های این حوزه بسیار گسترده است.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه آمیخته بازریابی ورزشی دارای ۸ عامل و ۴۵ گویه است و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازار یابی از نظر افراد است. برای نمره‌گذاری سوالات تخصصی از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. حداقل امتیاز ممکن ۴۵ و حداکثر ۲۲۵خواهد بود. نمره بین  ۴۵ تا ۹۰  : حس انسجام پایین است. نمره بین ۹۰ تا ۱۳۵ : حس انسجام متوسط است. نمره بالاتر از ۱۳۵  : حس انسجام  بالا است. اطلاعات تکمیلی در پرسشنامه موجود است.

روایی و پایایی: روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و اعتبارسنجی شده است. برای به دست آوردن پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده گردید. پایایی کل پرسشنامه ۰/۹۲ به دست آمد که بیانگر پایایی خوب این پرسشنامه است .

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله