این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت آموزشی

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

دانلود پرسشنامه تجاری‌سازی دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

تجاری‌سازی دانش

تجاری‌سازی دانش

تجاری‌سازی دانش فرآیندی است که به‌وسیله آن دانایی، مهارت و تخصص تولید شده در دانشگاه‌ها در دسترس و مورد بهره‌برداری سازمان‌ها و جامعه قرار می‌گیرد.

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای (Media Literacy) دانش، توانمندی و مهارت فرد برای تفسیر، تحلیل و بکارگیری محتوا و پیام‌های رسانه‌های سنتی یا دیجیتالی است.

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی (Civic education) به معنای رشد و پرورش ظرفیت‌های افراد و گوره‌ها برای مشارکت آگاهانه و فعال در زندگی اجتماعی است.

پرسشنامه سواد رسانه‌ای

پرسشنامه سواد رسانه‌ای

دانلود پرسشنامه سواد رسانه‌ای دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی)

پرسشنامه شخصیت (ویژگی‌های شخصیتی)

دانلود پرسشنامه شخصیت آیزنک، تست نئو و پنج عامل شخصیتی شامل درون‌گرایی، برون‌گرایی، روان‌رنجوری، گشودگی، توافق‌پذیری و مسئولیت‌پذیری

پرسشنامه نوآوری محصول

پرسشنامه نوآوری محصول

دانلود پرسشنامه نوآوری محصول دارای ۶ بعد مشخص و ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه و به همراه روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

اثربخشی دوره آموزشی

اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه اثربخشی دوره آموزشی دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com