دسته: بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

تجارت اجتماعی

پرسشنامه تجارت اجتماعی

دانلود پرسشنامه تجارت اجتماعی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی یا Social Commerce موضوعی جدید در حوزه تجارت الکترونیکی است، این تجارت در حقیقت ترکیبی از تجارت الکترونیکی با شبکه‌های اجتماعی است.

اثربخشی بازاریابی

پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

دانلود پرسشنامه اثربخشی بازاریابی کاتلر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی را بهبود عملکرد در نحوه بازاریابی با هدف بهینه سازی هزینه های بازاریابی برای دستیابی به نتایج بهتر تعریف می‌کنند.

مقیاس وب کوال webqual

پرسشنامه وب کوال

دانلود پرسشنامه وب کوال برای سنجش کیفیت خدمات سایت های اینترنتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با طیف لیکرت ۵ درجه

کیفیت خدمات هتلداری

پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات هتلداری همراه با روایی و پایایی و سوالات تخصصی سنجش خدمات ویژه صنعت هتلداری با طیف لیکرت ۵ درجه

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات براساس ابعاد مدل سروکوال همراه با منبع شناسی معتبر از پاراسورامان و همکاران به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی

تحلیل شکاف با سروکوال فازی شامل شکاف های کیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروکوال زبانی فازی همراه با یک موردکاوی در زمینه خدمات بیمارستان

الگوی اولویک

الگوی اولویک

الگوی اولویک : تبدیل داده های مشتریان به نوآوری و شناسایی فرصت های کارآفرینانه براساس اهمیت و رضایت از شاخص های نوآوری سازمان

مدیریت مالیات

کیفیت خدمات مالیات

کیفیت خدمات مالیات : دانلود مقاله چارچوب کیفیت خدمات برای سرویس مالیاتی از دیدگاه فعالان مالیاتی با ترجمه فارسی از پارس مدیر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com