این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

عشق برند

پرسشنامه عشق برند آلبرت

دانلود پرسشنامه عشق برند آلبرت همراه با روایی و پایایی و روش تفسیر. برای سنجش میزان عشق به برند از دو عامل مهربانی و احساسات شدید استفاده شده است.

قابلیت‌های هوش رقابتی

قابلیت‌های هوش رقابتی

ترجمه مقاله قابلیت‌های هوش رقابتی پیرامون اهمیت هوش رقابتی است که در سطح جهان پذیرفته شده است. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی

ترجمه مقاله تاثیر هوش رقابتی بر اثربخشی بازاریابی. این مقاله به صورت تخصصی برای بررسی رابطه هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی تالیف و ترجمه شده است.

رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

رابطه شخصیت مشتریان و شخصیت برند

ترجمه مقاله تاثیر روابط متقابل شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند بر وفاداری برند. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

تجربه برند مد و فشن

ابعاد تجربه برند مد و فشن

ترجمه مقاله ابعاد تجربه برند مد: مبتنی بر رویکرد ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده به عنوان ادراک مشتریان از کیفیت و برتری کلی یک محصول یا خدمت با توجه انتظارات از هدف آن در مقایسه با گزینه‌های رقیب، تعریف می‌شود.

شاخص رضایت مشتری

شاخص رضایت مشتری ACSI

شاخص آمریکایی سنجش رضایت مشتریان یا American Customer Satisfaction Index یا ACSI یک مدل جامع در زمینه سنجش رضایت مشتریان است.

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا  یک سازمان حرفه ای برای راهنمایی و هدایت علمی و عملی از افراد و سازمان ها جهت توسعه علم بازاریابی در سراسر جهان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com