این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

پرسشنامه هوش بازاریابی

پرسشنامه هوش بازاریابی

دانلود پرسشنامه هوش بازاریابی دارای پنج بعد و پانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد

پرسشنامه هوش بازاریابی

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی اطلاعاتی مرتبط با بازار شرکت است که بطور ویژه با هدف تصمیم گیری دقیق و قابل اعتماد در تعیین استراتژی‌های شرکت گردآوری و تحلیل شده است.

برندسازی حسی و بازاریابی حسی

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی

دانلود پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی مبتنی بر ابعاد تجربه مشتری، قیمت، چیدمان، تبلیغات دهان به دهان و تعامل همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر

مدل هوک یا قلاب

پرسشنامه بازاریابی حسی مدل هوک

دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی مدل هوک براساس چهار بعد محرک، عمل، پاداش و سرمایه‌گذاری و تاثیرات آن بر قصد خرید مشتریان همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر

مدل هوک یا قلاب

مدل هوک

نیر ایال مدلی را با نام Hooked برای خلق عادات مصرفی نزد مشتریانمعرفی کرده است. مدل Hooked در فارسی با عنوان مدل هوک یا مدل قلاب جاافتاده است.

برندسازی حسی و بازاریابی حسی

آمیخته بازاریابی حسی

آمیخته بازاریابی حسی شامل پنج عنصر چیدمان، تجربه، قیمت، تبلیغات دهان به دهان و تعامل است تا با بهبود تجربه مشتریان احساس مشتریان را درگیر سازد.

برندسازی حسی

برندسازی حسی

برند سازی حسی بخشی از بازاریابی حسی است و یعنی ایجاد تجربه ای احساسی در مشتریان از طریق حواس پنجگانه انسانی و ترغیب آنان به خرید است.

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی از یک برند شامل تمامی ادراکاتی است که در ذهن مخاطبان نسبت به آن برند شکل می گیرد و شخصیت و هویت یک کسب و کار با برند آن است که در ذهن مشتریان می ماند.

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی

بازاریابی حسی مبتنی بر حواس پنجگانه افراد به دنبال ایجاد تجربه ای ویژه نزد مشتریان است که با عنوان تجربه حسی شناخته می شود و زمینه برندسازی حسی را فراهم می‌آورد.

استراتژی بازاریابی هتلداری

استراتژی بازاریابی در صنعت هتلداری راهی برای افزایش کیفیت خدمات هتلداری است. بازاریابی در صنعت هتلداری شامل الگوهای بازاریابی خدمات و محصولات برای گردشگران و مسافرانی است که مایل هستند شما را پیدا کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com