این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: پایگاه مقاله

پایگاه مقاله مدیریت امکان دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و مدیریت فناوری اطلاعات

مالی رفتاری

مالی رفتاری

مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مدیریت مالی‌ می‌پردازد و با بررسی رفتار‌ سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی‌ مورد بررسی قرار می‌دهد.

پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد

پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد

دانلود پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت کارکنان نسل زد

مدیریت کارکنان نسل زد

مدیریت کارکنان نسل زد عبارت است از فرایند کار کردن با نیروهای کار جوان، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند.

انواع نسل‌ها در محیط کار

انواع نسل‌ها در محیط کار

انواع نسل‌ها در محیط کار سازمان‌های امروزی شامل نسل X، Y و Z است که ادراه آنها ویژگی‌های مدیریتی خاص خود را می‌طلبد.

فرا شخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی (Hyper-Personalization) شیوه‌ای از بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها خدماتی ویژه به مشتریان ارائه می‌دهد.

پرسشنامه بازیابی خدمات

پرسشنامه بازیابی خدمات

دانلود پرسشنامه بازیابی خدمات دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات

بازیابی خدمات (Service recovery) به کوشش‌های سازمان برای پاسخ مناسب به مشتریان ناراضی و تبدیل دوابره آنها به مشتریان وفادار اشاره دارد.

پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

دانلود پرسشنامه آموزش ضمن خدمت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه فساد مالی

پرسشنامه فساد مالی

دانلود پرسشنامه فساد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com