این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

تحلیل استواری

تحلیل استواری

تحلیل استواری Robustness Analysis روشی برای ساختاردهی به مسائل با عدم اطمینان زیاد است. این روش در حوزه تحقیق در عملیات نرم قرار دارد.

استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه JOURNEY Making یک روش تحقیق در عملیات نرم است که برای تسهیل و درک ساختار مسائل پیچیده استفاده می‌شود.

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو CoCoSo یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط زاوادسکاس و همکارانش برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار ارائه شده است.

انواع اعداد فازی

اعداد فازی

اعداد فازی Fuzzy number شکل تعمیم‌یافته اعداد واقعی و معمولی هستند که به جای اشاره به یک ارزش خاص شامل بازه‌ای ارزش‌های ممکن هستند.

فرایند رتبه‌بندی تفسیری

فرایند رتبه‌بندی تفسیری IRP

فرایند رتبه‌بندی تفسیری IRP یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای اولویت‌بندی عوامل مبتنی بر مقایسه زوجی و محاسبه تسلط به روش تفسیری است.

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL رویکردی نظام‌مند و علمی است که برای مدلسازی و طراحی الگوهای اکتشافی در مدیریت و علوم اجتماعی مناسب است.

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس SWARA/WASPAS یک رویکرد آمیخته تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای ارزیابی معیارها و انتخاب گزینه بهینه استفاده می‌شود.

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری Structural analysis روشی نظام‌مند و آمیخته، جهت شناسایی الگوی روابط علی و پچیده میان مجموعه‌ای از شاخص‌های متعدد و متنوع است.

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه تخصصی آن ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com