این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

کوکوسو CoCoSo

کوکوسو (CoCoSo)

کوکوسو (CoCoSo) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با استفاده از موزون‌سازی مبتنی بر جمع و توان است.

انواع اعداد فازی

اعداد فازی

اعداد فازی (Fuzzy number) شکل تعمیم‌یافته اعداد واقعی و معمولی هستند که به جای اشاره به یک ارزش خاص شامل بازه‌ای ارزش‌های ممکن هستند.

فرایند رتبه‌بندی تفسیری

فرایند رتبه‌بندی تفسیری (IRP)

فرایند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای اولویت‌بندی عوامل مبتنی بر مقایسه زوجی و محاسبه تسلط به روش تفسیری است.

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL رویکردی برای مدلسازی روابط معیارها مبتنی بر پاردایم تفسیری است که از توانمندی دیمتل به عنوان ورودی استفاده می‌کند.

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس

روش ترکیبی سوارا-واسپاس (SWARA-WASPAS) یک رویکرد آمیخته تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای ارزیابی معیارها و انتخاب گزینه بهینه استفاده می‌شود.

روش SECA

سکا (SECA)

سکا (SECA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها است که توسط زاودسکاس و چند پژوهشگر ایرانی ارائه گردید.

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری (Structural analysis) روشی نظام‌مند و آمیخته، جهت شناسایی الگوی روابط علی و پچیده میان مجموعه‌ای از شاخص‌های متعدد و متنوع است.

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی

روش EDAS فازی یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که توسط کشاورز و همکاران معرفی شده است. اصل مقاله و ترجمه تخصصی آن ارائه شده است.

روش CRITIC

روش کریتیک (CRITIC)

روش کریتیک (CRITIC) یک روش وزن دهی به معیارها براساس همبستگی و انحراف معیار داده‌های ماتریس تصمیم است و از روش نرمال سازی خطی استفاده می‌کند.

روش ماباک MABAC

ماباک (MABAC)

روش ماباک MABAC یا تخمین مقایسه سطوح مبتنی بر بردار چندشاخصه یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه است که توسط پاموکار و سایرکویک ارائه شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com