دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

تکنیک الکتره ELECTERE

تکنیک الکتره ELECTERE

دانلود مقاله الکتره ELECTERE و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

آموزش تکنیک دیمتل

آموزش تکنیک دیمتل DEMATEL

آموزش تکنیک دیمتل DEMATEL یا رویکرد DEMATEL و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

روش های فازی زدایی

آموزش انواع روش های فازی زدایی شامل روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای فازی زدایی اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای و تبدیل آنها به اعداد قطعی

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل فازی

آموزش کامل تکنیک دیمتل فازی fuzzy dematel آرش حبیبی جهت شناسایی الگوی روابط میان معیارهای تصمیم گیری با استفاده از اعداد فازی مثلثی

تکنیک تاپسیس

تکنیک تاپسیس

آموزش تکنیک تاپسیس TOPSIS برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم و محاسبه ایده‌آلهای مثبت و منفی

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس : این دو تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار و تشکیل ماتریس تصمیم بکار می روند.

آموزش تکنیک ویکور VIKOR

اصل مقاله ویکور VIKOR

اصل مقاله ویکور نوشته سرافیم اپریکویک برای تصمیم گیری پیرامون انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار متفاوت و تشکیل ماتریس تصمیم

آموزش تکنیک ویکور VIKOR

جزوه آموزش ویکور VIKOR

دانلود اسلایدهای آموزش تکنیک ویکور VIKOR به صورت فایل پاورپوینت فارسی تهیه و تنظیم پایگاه پارس مدیر برای انتخاب گزینه بهینه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com