این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

ویدیوی آموزش AHP

ویدیوی آموزش AHP

دانلود ویدیوی آموزش AHP : آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش AHP همراه با یک مثال کاربردی براساس کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی نوشته آرش حبیبی

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون

آموزش مدل اندرسون پیترسون برای حل مسائل تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با روش DEA برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری براساس ورودی و خروجی

تکنیک الکتره ELECTERE

الکتره ELECTERE

الکتره ELECTERE یک روش تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری و استفاده از مصالحه است.

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل DEMATEL

تکنیک دیمتل DEMATEL یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش های فازی زدایی

آموزش انواع روش های فازی زدایی شامل روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای فازی زدایی اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای و تبدیل آنها به اعداد قطعی

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل فازی

آموزش کامل تکنیک دیمتل فازی fuzzy dematel آرش حبیبی جهت شناسایی الگوی روابط میان معیارهای تصمیم گیری با استفاده از اعداد فازی مثلثی

تاپسیس TOPSIS

تاپسیس TOPSIS

تاپسیس TOPSIS یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار براساس فاصله آنها از ایده‌آل‌های مثبت و منفی می‌باشد.

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس : این دو تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار و تشکیل ماتریس تصمیم بکار می روند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com