این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون (AP)

مدل اندرسون و پیترسون (AP) رویکری در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) است که امکان رتبه‌بندی واحدهای کارا در کنار واحدهای ناکارا را فراهم می‌سازد.

تکنیک الکتره ELECTERE

الکتره (ELECTERE)

الکتره (ELECTERE) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم و استفاده از مصالحه است.

گسترش کارکرد کیفی QFD

مدل ترکیبی QFD-ANP

مقاله مدل ترکیبی QFD-ANP براساس مدل گسترش کارکرد کیفی QFD و فرایند تحلیل شبکه به صورت ترکیبی به فارسی ترجمه و تنظیم شده است.

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD

ترجمه مقاله مدل ترکیبی کانو و AHP-QFD : مدل کانو جهت سنجش رضایت مشتریان و گسترش کارکرد کیفی QFD نیز برای ترجمه نیازهای مشتریان به محصول است.

آموزش تکنیک دیمتل

دیمتل (DEMATEL)

دیمتل (DEMATEL) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش‌های فازی‌زدایی

روش‌های فازی‌زدایی

روش‌های فازی‌زدایی مانند روش مرکز سطح، روش مرکز ثقل و روش مینکوفسکی برای تبدیل انواع اعداد فازی به اعداد قطعی (کریسپ) استفاده می‌شوند.

آموزش تکنیک دیمتل

دیمتل فازی

دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) روشی برای شناسایی الگوی روابط علی میان معیارهای تصمیم‌گیری با رویکرد استنتاج فازی است. نوشته آرش حبیبی

تاپسیس TOPSIS

تاپسیس (TOPSIS)

تاپسیس (TOPSIS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها با توجه به فاصله آنها از ایده‌آل‌های مثبت و منفی است.

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس

مقایسه ویکور و تاپسیس : این دو تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار و تشکیل ماتریس تصمیم بکار می‌روند.

ویکور VIKOR

ویکور (VIKOR)

ویکور (VIKOR) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار است که توسط اپریکویک معرفی شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com