این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

پرسشنامه ISM

پرسشنامه ISM

دانلود نمونه پرسشنامه ISM برای حل مسائل مدلسازی ساختاری تفسیری و گردآوری دیدگاه خبرگان به صورت صفر و یک برای ترسیم نقشه ادراکی خبرگان

مقایسه AHP و ANP

مقایسه AHP و ANP

مقایسه AHP و ANP و کاربرد مدل‌های AHP و ANP توسط ارائه کننده طرح مفهومی، آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

روش واسپاس

آموزش روش واسپاس

روش واسپاس WASPAS توسط زاواداسکاس و همکاران ارائه شد. روش WASPAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است.

تکنیک WASPAS

تکنیک WASPAS

شرح و تفسیر تکنیک WASPAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه با برای انتخاب محیط بهینه درونی با تکنیک واسپاس

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS و دانلود جزوه آموزش ARAS جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل آراس هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

تکنیک آراس ARAS

پرسشنامه تکنیک آراس ARAS

پرسشنامه تکنیک آراس ARAS و آموزش طراحی پرسشنامه آراس یا رویکرد ARAS و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

کاربرد منطق فازی در مدیریت

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت

منطق فازی Fuzzy Logic بازنگری در شیوه استدلال علمی مبتنی بر الگوی واقعی اندیشه انسانی می‌باشد. این شیوه در مدیریت کاربرد بسیار زیادی دارد.

تکنیک ساو saw

تکنیک ساو SAW

تکنیک ساو SAW و دانلود جزوه آموزش SAW جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل ساو هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com