دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

گسترش کارکرد کیفی QFD

گسترش کارکرد کیفی QFD

آموزش کاربرد گسترش کارکرد کیفی QFD در مدیریت براساس ترجمه نیازمندی های مشتریان به الزامات فنی تولید محصول با ترسیم خانه کیفیت ارائه شده است.

فرایند تحلیل شبکه ANP

آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه

آموزش تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP با رویکردی کاربردی برای تشریح روابط میان معیارها، زیرمعیارها و خوشه های تصمیم گیری پیرامون اولویت گزینه ها

دانلود نرم افزار Expert Choice

آموزش Expert Choice

آموزش Expert Choice و دانلود جزوه آموزش نرم افزار Expert Choice 11 هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

میانگین هندسی

محاسبه میانگین هندسی

محاسبه میانگین هندسی و فرمول میانگین هندسی در اکسل هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com