این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تصمیم گیری چندمعیاره

آموزش تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ، تصمیم گیری چند شاخصه و تصمیم گیری چند هدفه و انواع تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه همراه با مثال عددی

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم

ماتریس تصمیم یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است.

تکنیک FMEA

روش FMEA (حالت شکست و تحلیل اثرات)

روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات (FMEA) یک روش نظام‌مند، پیشرو و کاربردی برای شناسایی و ارزیابی ریسک و پیامدهای غفلت از خطرات است.

آراس (ARAS)

آراس (ARAS)

آراس (ARAS) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای متفاوت بویژه شاخص‌های مالی استفاده می‌شود.

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS) یک ماتریس متشکل از معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری است که می‌تواند با مقادیر قطعی یا فازی کمی شود و بسیار مهم است.

کاربرد منطق فازی در مدیریت

منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت

منطق فازی (Fuzzy Logic) بازنگری در شیوه استدلال علمی مبتنی بر الگوی واقعی اندیشه انسانی می‌باشد. این شیوه در مدیریت کاربرد بسیار زیادی دارد.

تکنیک ساو saw

ساو (SAW)

روش وزن‌دهی افزایشی ساده یا به اختصار ساو (SAW) نخستین و ساده‌ترین روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر ماتریس تصمیم برای اولویت‌بندی گزینه‌ها است.

تئوری ابهام مکس بلک

تئوری ابهام مکس بلک

تئوری ابهام مکس بلک یک زمینه پژوهشی مهم در منطق فلسفی است که منطق کلاسیک را به چالش می‌کشد. این نظریه توسط مکس بلک معرفی گردید.

تکنیک ویکور فازی

ویکور فازی (FVIKOR)

ویکور فازی (FVIKOR) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر منطق فازی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس میزان سودمندی و زیان آنها است.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

روش بسط فازی چانگ

روش بسط فازی چانگ یکی از مشهورترین روش‌هایی است که برای فازی‌سازی روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP توسط پژوهشگران استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com