پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS) یک ماتریس متشکل از معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری است که می‌تواند با مقادیر قطعی یا فازی کمی شود. روش طراحی این پرسشنامه بسیار ساده است. همانطور که در بخش آموزش روش آراس (ARAS) گفته شد تکنیک آراس که از انواع روش‌های تصمیم‌گیری بر اساس ماتریس تصمیم است. بنابراین کافی است یک ماتریس گزینه-معیار تشکیل دهید و سپس از یک طیف مشخص برای نمره دهی استفاده کنید.

مساله اصلی انتخاب طیف مناسب است. البته در بسیار موارد نیازی به نظر سنجی نیست. برای مثال اگر معیار سن، قیمت، سرعت، وزن، قد و مقادیر کمی باشد، این مقادیر موجود است و نیازی به نظر کارشناسی ندارد.

روش ARAS بوسیله زاوادساکاس و همکارانش به سال ۲۰۱۰ پیشنهاد شد. این روش یکی از بهترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه است. بهترین گزینه آن است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد. تکنیک ARAS مانند بسیاری از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در جستجوی راه حلی برای انتخاب بهترین گزینه است. این تکنیک از نظر هدف با تکنیک‌های خانواده ماتریس تصمیم یعنی PROMETHEE, SIR, ORESTE و ELECTERE نیز قابل مقایسه است اما از نظر سادگی با تکنیک‌های TOPSIS, VIKOR و SAW قابل مقایسه است.

طراحی پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس براساس ماتریس تصمیم تشکیل می‌شود. یعنی اگر M گزینه براساس N معیار ارزیابی شود یک ماتریس N×M تشکیل دهید و از خبرگان بخواهید تا ماتریس موجود را تکمیل کنند. برای ارزیابی گزینه‌ها می‌توانید از طیف هفت درجه یا نه درجه استفاده کنید. برای محاسبات فازی طیف هفت درجه بهتر است.

دانلود نمونه پرسشنامه آراس

آموزش تکنیک آراس در فایل اکسل

یک نمونه مثال حل شده از تکنیک آراس در فایل اکسل

آموزش کامل مثال حل شده تکنیک آراس بصورت فارسی در یک فایل ضمیمه

توجه: این یک کتاب حجیم نیست یک فایل ساده است که بصورت کوتاه و اصولی آراس را تشریح کرده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله