دسته: مقاله انواع ایزو ISO

آشنایی و معرفی استاندارد ISO

حمایت مالی پایان نامه

حمایت مالی پایان نامه ایزو

از پایان نامه ایزو با محوریت پارس مدیر حمایت مالی می شود. شرکتها جهت اخذ گواهینامه از مشاورین متخصص در زمینه های کاری مختلف کمک میگیرند.

SFBB سیستم ایمنی غذا

SFBB سیستم ایمنی غذا

مراجع قانونی انگلستان، راهنمای بهداشت غذا مبنی بر SFBB را موثرترین راه تشخیص دانسته و به مصرف کننده اطمینان می دهد که غذایی را که مصرف می کند سالم است.

OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی شغلی

OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی شغلی

OHSAS 18001 سازمان را قادر به کنترل کلیه ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای می نماید و راهی برای رعایت مقررات اجباری است که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند.

ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی

ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی

ایزو ۵۰۰۰۱ برای ایجاد چارچوب های بین المللی برای کارخانه های صنعتی ، شرکتها و سازمانها جهت مدیریت تمام جنبه های انرژی تهیه گردیده است.

ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ برمحرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات سازمان تاکید دارد و از برجسته ترین استانداردهای فنی در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات است.

مسئولیت اجتماعی ISO 26000

مسئولیت اجتماعی ISO 26000

ایزو ۲۶۰۰۰ برای کمک به سازمان ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار، طراحی شده و ایزو ۲۶۰۰۰ استاندارد راهنما بوده و نکاتی در مورد مسئولیت اجتماعی ارائه می دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com